Nasza Parafia jest pod wezwaniem świętego Jakuba Większego Apostoła. Wśród Apostołów było dwóch Jakubów. Dla rozróżnienia są nazywani: Większy i Mniejszy lub Starszy i Młodszy. Raczej nie chodzi o ich wiek, ale o kolejność włączenia do grona Apostołów.
To rozróżnienie spotykamy u świętego Marka (Mk 15,40). Święty Jakub Większy jest tym, który jest wymieniany w spisie Apostołów wcześniej (Mt 10,2). Jezus go powołał razem z bratem jego Janem, jako jednego z pierwszych uczniów (Mt 4,21-22). Jakub i Jan byli synami Zebedeusza. Matką ich była Salome, najwierniejsza towarzyszka wędrówek Jezusa (Mk 15,40; Mt 27,56). Z zawodu byli rybakami i mieszkali nad Jeziorem Galilejskiem.

Patron naszej Parafii święty Jakub Starszy (Większy) i jego brat Jan należeli do uprzywilejowanych uczniów Jezusa, którzy byli świadkami:

  • Wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5,37; Łk 8,51),
  • Przemienienia na Górze Tabor (Mt 17,1; Mk 9,2; Łk 9,28),
  • Modlitwy w Ogrójcu (Mt 26,37).

Był też świadkiem drugiego cudownego połowu ryb oraz wydarzenia, gdy Chrystus powierza Piotrowi władzę pasterską.

Dzieje apostolskie wspominają o męczeńskiej śmierci świętego Jakuba (Dz 12, 1-2). Patron naszej Parafii był pierwszym wśród Apostołów, a drugim po świętym Szczepanie męczennikiem Kościoła.

Szczególnym miejscem kultu naszego Patrona jest Santiago de Compostella w Hiszpanii. Według tradycji w VII wieku sprowadzono relikwie świętego Jakuba do Compostelli. Compostella wywodzi się od dwóch słów łacińskich: Campus Stellae, co znaczy Pole Gwiazdy. Relikwie świętego Jakuba przywiezione najpierw do miasta Iria zginęły i w IX wieku odnalazł je biskup prowadzony cudowną gwiazdą. Zaś hiszpańska nazwa Santiago znaczy święty Jakub. Te dwie nazwy zostały połączone w jedną i powstała nazwa Santiago de Compostella. Przez wiele wieków Santiago de Compostella było jednym z pierwszych sanktuariów chrześcijaństwa, jeśli chodzi o miejsca pielgrzymkowe.

Nasz Patron święty Jakub Starszy (Większy) w ikonografii jest przedstawiany jako starzec o silnej budowie ciała w długiej tunice, płaszczu lub jako pielgrzym, w kapeluszu. Jest często przedstawiany z następującymi atrybutami: bukłak, kij pielgrzyma, księga, torba, muszla, miecz, zwój, turban turecki.

W naszym kościele postać świętego Jakuba przedstawiona jest w oknie witrażowym prezbiterium wraz z jego bratem, świętym Janem oraz ze świętym Piotrem. Jego postać widnieje również na zachowanym obrazie z poprzedniego, drewnianego kościoła parafialnego, który był na tzw. Ośnicy.

Możemy być dumni, że mamy takiego Patrona naszej rodziny parafialnej.

Święty Jakubie Starszy, módl się za całą naszą rodzinę parafialną.

Dodatkowe informacje