Pogrzeb

Pogrzeb jest najbardziej bolesnym wydarzeniem w życiu poszczególnych osób i rodzin,
z racji rozstania z bliską osobą. Udział w pogrzebie jest znakiem naszej wiary w życie wieczne
i darem modlitwy kierowanej do Boga o jak najszybszą radość zbawienia osoby odchodzącej
z tego świata.

Najbliższa rodzina osoby zmarłej zgłasza się z kartą zgonu w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania, w celu załatwienia wszelkich formalności związanych z pogrzebem.

Dodatkowe informacje