Kult Świętej Joanny Beretty Molli

Piotrze, ja często myślę i modlę się

 jaka ja mam być,

 abyś ty był szczęśliwy

 i nasza rodzina była szczęśliwa.

                   Św. Joanna Beretta - Molla

 

Ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty parafialnej było wprowadzenie do naszego kościoła parafialnego, przez biskupa płockiego Stanisława Wielgusa, relikwii Świętej Joanny Beretty Molli. Uroczystość odbyła się dnia 12 czerwca 2005 roku. Relikwie zostały umieszczone w nowym, bocznym ołtarzu kościoła, gdzie znajduje się obraz kanonizacyjny świętej.

W dzisiejszym świecie, pełnym pogardy dla wartości, jaką jest rodzina, święta Joanna Beretta Molla może być wzorem i orędowniczką przed tronem Boga dla rodzin tej wspólnoty parafialnej, miasta Płocka i diecezji to słowa wypowiedziane przez obecnego proboszcza księdza Ryszarda Paradowskiego w czasie tejże uroczystości.

Zapowiedział też ksiądz proboszcz, że w każdą niedzielę o godzinie 18.30 będzie odprawiana msza święta w intencji narzeczonych, małżeństw i rodzin.

            Wszystkie msze święte dziękczynno – błagalne są odprawiane w intencjach spisanych przez wiernych na kartkach i złożonych przed ołtarzem świętej Joanny oraz w intencjach osób uczestniczących w tejże mszy i przedstawiających je w ciszy swoich serc na początku mszy świętej.

Na te szczególne msze święte dziękczynno – błagalne, oprócz narzeczonych, małżeństw i rodzin, przychodzą te małżeństwa, które mają problem z darem potomstwa, aby prosić Boga za pośrednictwem świętej Joanny, by móc usłyszeć piękne słowo mamusia
i tatuś. Są świadectwa o wysłuchaniu tych próśb.

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca na mszy świętej o godzinie 18.30 jest możliwość złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji. Więcej o duchowej adopcji  - poniżej. Z naszej strony można pobrać formularz potwierdzający złożenie przyrzeczenia duchowej adopcji.

Od chwili wprowadzenia relikwii do naszego kościoła odbywa się co roku na przełomie maja i czerwca piesza pielgrzymka z płockiej „Stanisławówki” do naszego kościoła, jako miejsca kultu świętej Joanny Beretta Molla.

Życiorys świętej Joanny Beretty Molli znajduje się tutaj.

            Serdecznie zapraszamy na msze dziękczynno – błagalne w każdą niedzielę o godzinie 18.30 narzeczonych, małżeństwa i rodziny, również spoza Parafii.

 

 

DUCHOWA ADOPCJA w pytaniach i odpowiedziach

1.Co to jest Duchowa Adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej lub chwalebnej ( Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2.Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być np. częsta spowiedź i komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka
z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki…). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.

3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

4.Jak powstała Duchowa Adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stojąc się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w kościele ojców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5.Jakie są owoce Duchowej Adopcji?

Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga
w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedniego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt
z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

6.Kto może podejmować Duchową Adopcję?

Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

7.Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenie ?

Tak.

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Każdorazowe przyrzeczenie Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka.

10.Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11.Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy

Naszą pewność opieramy na wierze we wszechmoc i nieograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

14.Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta w czasie nabożeństwa transmitowanego przez radio?

Tak.

16. Czy przyrzeczenie Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły
w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie. Wypada podać zainteresowanym minimum informacji na ten temat.

18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej pod krzyżem lub obrazem Matki Bożej)
i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

19. Jaki termin rozpoczęcia Duchowej Adopcji jest najlepszy?

Duchową adopcję można podjąć w dowolnym dniu roku. Tradycją staje się jednak podejmowanie Duchowej Adopcji w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wtedy zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy wypada w Wigilię Bożego Narodzenia.

20. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?

  • pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją, 
  • uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele,
  • skontaktować się z ośrodkiem Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

 

 

Dodatkowe informacje