Parafialna Rada Duszpasterska

 

W naszej Parafii istnieje Parafialna Rada Duszpasterska, która składa się z osób odpowiedzialnych za poszczególne agendy duszpasterskie Parafii (Koła różańcowe, Lektorzy, Parafialny Zespół Charytatywny itp.)

Spotkania odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu roku, pod kierunkiem księdza proboszcza z udziałem księży wikariuszy. Rada ma swojego Sekretarza, która sporządza protokoły z każdego spotkania Rady.

 

Parafialna Rada Gospodarcza

 

W naszej Parafii istnieje Parafialna Rada Gospodarcza w skład której wchodzi 16 osób. Spotkania odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu roku, a w razie potrzeby częściej. Parafialna Rada Gospodarcza wspomaga księdza proboszcza w pracach remontowo- budowlanych prowadzonych w Parafii. Z każdego posiedzenia Rady jest sporządzany protokół przez Sekretarza Rady.

 

Parafialny Zespół Charytatywny

 

Od 2004 roku w naszej Parafii istnieje Parafialny Zespół Charytatywny, w którego skład wchodzi 5 osób. Celem Parafialnego Zespołu Charytatywnego jest wspomaganie księdza proboszcza w poczynaniach charytatywnych. W czasie dotychczasowej działalności udało się kilkanaście razy rozdysponować pomoc żywnościową otrzymaną przez Parafię, za pośrednictwem Caritas Diecezji Płockiej w ramach pomocy Unii Europejskiej. Co roku przygotowywane są również paczki bożonarodzeniowe. Każdego roku jest przygotowywanych ponad 70 paczek dla rodzin, w których są osoby niepełnosprawne oraz dla matek samotnie wychowujących dzieci. Pomagamy również w przypadku zaistnienia różnych zdarzeń losowych. Przy tej okazji szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy składają ofiary do puszki umieszczonej na końcu ławek w naszym kościele, z napisem „Na cele charytatywne” oraz indywidualnym sponsorom, którzy składają ofiary bezpośrednio do księdza proboszcza. Parafialny Zespół Charytatywny prowadzi dokumentację ze swojej działalności.

 

Lektorzy

 

W naszej Parafii w niedziele i święta Pismo Święte w czasie mszy świętych czytają lektorzy. Na mszach świętych o godzinie: 7.00, 9.00, 12.00 i 18.30  - osoby dorosłe, na mszy świętej o godzinie 10.30  - dzieci, na mszy świętej o godz. 17.00 – młodzież trzecich klas gimnazjów, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Nasza Parafia prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej. W zajęciach uczestniczy młodzież niepełnosprawna – obecnie 25 osób. Co roku, w Dzień Papieski nasza Parafia wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej organizuje spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z miasta Płocka i okolic. Szczególne podziękowanie należy się Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku – Borowiczkach za współudział w organizacji tych spotkań integracyjnych.

 

Ministranci

 

Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego (ministrare znaczy: służyć). To właśnie ministranci w każdym kościele spełniają niepowtarzalną posługę w czasie mszy świętych i nabożeństw. Ich obecność nadaje liturgii piękna i doniosłości. Bycie ministrantem to zaszczyt i wyróżnienie. Aby zostać ministrantem trzeba przejść kilkumiesięczny okres przygotowania w czasie którego kandydaci służą bez komży. Po przygotowaniu następuje uroczyste włączenie kandydatów do służby ministranckiej. W naszej Parafii w każdym czasie można się zapisać u księdza opiekuna, którym obecnie jest ksiądz Marek Wiśniewski. Zbiórki ministranckie odbywają się w każdą sobotę miesiąca o godzinie 10.00, w ciągu roku szkolno – katechetycznego.

 

Oaza
 

Oaza jest ruchem młodzieżowym działającym w Kościele Katolickim, zainicjowanym w połowie dwudziestego stulecia przez ks. Franciszka Blachnickiego - gorącego zwolennika młodzieży i pracy z nią. Przyciąga do Kościoła coraz więcej dzieci i młodzieży, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej przez studentów na rodzinach skończywszy (Domowy Kościół). Ruch ten ma w swej nazwie greckiej słowa światło - życie, są one symbolem Chrystusa, który jest Światłem i Życiem oraz jedyną drogą do zbawienia.

W naszej parafii dzieci i młodzież, aby pogłębiać swoją wiarę, mogą uczestniczyć w spotkaniach oazowych w dwóch grupach: młodszej (klasy piąte i szóste szkoły podstawowej) oraz starszej (uczniowie gimnazjum i liceum), które są prowadzone przez młode osoby zaawansowane w formacji oazowej i życiu duchowym. Dzieci i młodzież mają możliwość wyjeżdżania w ciągu roku na rekolekcje weekendowe, a w wakacje na 15 – dniowe rekolekcje w górach. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do księdza Marka Wiśniewskiego, który jest opiekunem tychże grup.

Warto zajrzeć na internetowe strony oazowe:

- ogólnopolską http://www.oaza.pl

- diecezji płockiej http://plockaoaza.pl

oraz zobaczyć ciekawą promocję ruchu https://www.youtube.com/watch?v=Eby6_jAyC6k

 

Zespół Bemolla

 

Zespół Bemolla powstał we wrześniu 2008r. z inicjatywy uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej mieszkających na terenie Parafii św. Jakuba Apostoła. Swoją nazwę przyjął od Joanny Beretty Molli-świętej żony, matki i lekarki szczególnie czczonej w imielnickim kościele. Połączenie pierwszych liter jej imienia i nazwiska utworzyło muzyczne symbole bemol i la.

W skład zespołu wchodzą:

Joanna Magierska – skrzypce,

Julia Michalak – skrzypce,

Anna Marciniak – skrzypce,

Alicja Szydłowska – wiolonczela,

Monika Kołodziejska – wokal,

Mateusz Michalak – gitara.

Młodzi muzycy skromnie twierdzą, iż największym ich sukcesem jest to, że udaje im się służyć oprawą muzyczną na niedzielnych mszach świętych. Od września 2010r. swoje próby odbywają w Młodzieżowym Domu Kultury pod okiem doświadczonego muzyka Bogdana Marciniaka.

Choć dopiero stawiają pierwsze kroki na poważnych ogólnopolskich festiwalach muzycznych, zaczynają już odnosić pierwsze sukcesy: II m-ce na I Mazowieckim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Warszawie, III m-ce na XI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Niepokalanowie, III m-ce na V Ogólnopolskich Impresjach Artystycznych w Mrągowie.

Zespół Bemolla przygotowuje również okazjonalne programy artystyczne zapraszając do stałej współpracy koleżanki i kolegów: Olę i Ewelinę Cichockie, Katarzynę Kolczyńską, Kingę Michalak, Piotra Magierskiego oraz Bogdana Kołodziejskiego. Opiekunem duchowym muzycznej grupy jest ks. Proboszcz Ryszard Paradowski.

 

Zespół Santiago

 

Z incjatywy rodziców w roku 2014 powstał zespół Santiago który swoją obecnością ubogaca msze święte dziecięce oraz przygotowuje okolicznościowe programy słowno-muzyczne. Swoją nazwę przyjął od patrona naszej parafiii św. Jakuba Apostoła.

 

Parafialny Młodzieżowy Zespół Muzyczny

 

Duc in altum (co oznacza: Wypłyń na głębię) to nazwa młodzieżowego zespołu muzycznego, który powstał w naszej Parafii w 2002 roku. Nasz zespół można usłyszeć podczas Mszy młodzieżowych o niebywałym klimacie, w każdą niedzielę o godzinie 17.00.

Członkowie zespołu to młodzież gimnazjalna i licealna. Odpowiedzialnym za zespół jest ksiądz Marek Wiśniewski. Niemałą rolę duchową i dopingującą zarazem, spełnia nasz Ksiądz Proboszcz – ks. kan. Ryszard Paradowski. Przez te wszystkie lata zespół zasilały rzesze młodzieży. Rotacja była tak ogromna, że nie sposób wymienić wszystkich muzykujących przez te lata. Skład zespołu zmieniał się nie tylko osobowo, ale i liczebnie.

Obecnie w skład zespołu wchodzą wokalistki: Alicja Grabowska, Małgorzata Kołodziejska, Zuzanna Dobaczewska, Julia Wolińska, Zuzanna Rajchman, Natalia Markiewicz, Aleksandra Ners. Do instrumentalistów zaś należą: Maja Jarzyńska (altówka), Weronika Rutkowska (skrzypce), Agata Waśniewska (wiolonczela), Jacek Matusiak (klawisze), Mikołaj Kuc (saksofon), Wiktor Bączyk (ksylofon) oraz gitarzyści: Mateusz Lewandowski i Kuba Waśniewski. Wszystkie te osoby łączy pasja muzyczna, chęć śpiewania i grania na Chwałę Bożą, a ponadto możliwość spędzania czasu w gronie przyjaciół.

 

Legion Maryi

 

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem jest Frank Duff. Jest to ruch apostolstwa świeckich, działający pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Istnieją dwa rodzaje członkowstwa w Legionie:

 • członkowie aktywni, którzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych oraz starają się docierać do ludzi w celu wsparcia duchowego np. odwiedzają więźniów;
 • członkowie pomocniczy – modlą się w intencji rozwoju Legionu Maryi oraz uczestniczą w spotkaniach formacyjnych raz w miesiącu.

Obecnie w świecie Legion Maryi liczy około 2 mln członków aktywnych oraz około 10 mln członków pomocniczych. W Polsce opiekunem duchowym z ramienia Episkopatu jest nasz ksiądz biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. W naszej Parafii Legion Maryi istnieje od 2007 roku. Spotkania formacyjne odbywają się w salce katechetycznej, raz w tygodniu – w środę po porannej mszy świętej.  Opiekunem duchowym jest ksiądz proboszcz. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Legionu Maryi prosimy o kontakt osobisty w czasie cotygodniowych spotkań.

 

Koła Żywego Różańca

 

Koło różańcowe to wspólnota 20 osób, która modli się codziennie na różańcu. Każda osoba należąca do koła różańcowego odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca. W naszej Parafii osoby należące do kół różańcowych w czasie procesji eucharystycznych niosą swój różańcowy proporzec procesyjny.

W naszej rodzinie parafialnej są następujące koła różańcowe:

 1. Koło Matki Bożej Różańcowej. Przewodnicząca Pani Bożena Wróblewska.
 2. Koło Matki Bożej Kościoła. Przewodnicząca Pani Alina Warda.
 3. Koło Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przewodnicząca Pani Maria Piórkowska.
 4. Koło Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Przewodnicząca Pani Maria Marszałek.
 5. Koło Matki Bożej Fatimskiej. Przewodnicząca Pani Aleksandra Sieńko.
 6. Koło Misyjne: Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przewodnicząca Pani Regina Kocięcka.

Dwa koła, w których rodzice modlą się za swoje dzieci:

 1. Koło różańcowe imieniem Świętej Joanny Beretty Molla. Przewodnicząca Pani Barbara Kołodziejska.
 2. Koło różańcowe imieniem Świętej Marty. Przewodnicząca Pani Jadwiga Rutecka.

Spotkania przewodniczących kół różańcowych odbywają się z księdzem proboszczem raz w miesiącu, w każdą trzecią niedzielę miesiąca godzina 16.30.

Chętne osoby do powstania nowych kół różańcowych mogą zgłaszać się w kancelarii parafialnej.

Koła różańcowe w miesiącu styczniu 2013 roku modlą się w następujących intencjach:

 • Koła różańcowe od numeru 1 do 5: o pokój w Polsce i na świecie
 • Koło różańcowe nr 6: aby wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wschodu otrzymały od DuchaŚwiętego siłę do wierności i wytrwałości, szczególnie gdy są dyskryminowane.

 

Wspólnota Krwi Chrystusa

W naszej Parafii istnieje również Wspólnota Krwi Chrystusa. Grupa ta jest duchową wspólnotą, która zobowiązuje się pogłębiać duchowość Przenajświętszej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas swoją Krwią, dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego. Krew Chrystusa jest ceną naszego odkupienia, która jest przelewana za nas podczas każdej Eucharystii. W tej Świętej Krwi Kościół odnajduje drogę do odnowy świata i Kościoła.

Przez wiele lat osoby należące do tej grupy, wspomagały finansowo budowę Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Osoby skupione we Wspólnocie Krwi Chrystusa w codziennej modlitwie posługują się brewiarzem dla osób świeckich.

Osoby należące do tejże grupy prowadzą w naszej Parafii comiesięczną, jednogodzinną adorację - w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

 

Dodatkowe informacje