Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta

         Pierwsza Spowiedź i Komunia Święta to pierwsze z ważnych wydarzeń w życiu dziecka. To wydarzenie winno angażować rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i dziadków oraz stać się umocnieniem wiary całych rodzin.

Do końca września każdego roku, rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej chodzących do Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku – Borowiczkach dokonują zgłoszenia dziecka do Pani Katechetki, natomiast rodzice dzieci chodzących do szkół poza terenem parafii, dokonują zgłoszenia dziecka do księdza odpowiedzialnego za przygotowania dzieci do tej uroczystości. Formularz zgłoszenia będzie podawany na początku września każdego roku w niniejszej zakładce.

Rodzice dzieci, które były ochrzczone poza Parafią muszą dostarczyć akt chrztu dziecka.

Spotkania w kościele parafialnym z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do tej uroczystości odbywają się dla rodziców i dzieci, począwszy od października, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy świętej która jest odprawiana o godzinie 10.30.

      W roku 2018/2019 odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci jest ks. prefekt Dariusz Pargulski.

Uroczystość pierwszokomunijna odbywa się w niedzielę, która przypada półtora tygodnia przed Bożym Ciałem:

  • o godzinie 10.00 dla dzieci w nowych strojach – albach;
  • o godzinie 12.00 dla dzieci w strojach tradycyjnych: chłopcy w garniturach, dziewczynki w sukienkach.

 

Dodatkowe informacje