Informacje dla Grupy Biało-Czerwonej 40. Pieszej Pielgrzymki Płockiej na Jasną Górę

W związku z trwającą epidemią koronawirusa tegoroczna 40. Piesza Pielgrzymka Płocka na Jasną Górę, podobnie jak w ubiegłym roku będzie miał formę „sztafety”. Każdego dnia będzie pielgrzymowała inna grupa, pod kierunkiem swojego Księdza Przewodnika i będzie pielgrzymowała jeden dzień. Wyjątek będzie stanowił pierwszy i ostatni dzień Pielgrzymki – 6 i 14 sierpnia. W te dni zaproszeni są wszyscy, którzy chcą dziękować za dzieło Pielgrzymki. Grupa Biało-Czerwona będzie pielgrzymowała 7 sierpnia.

Koszt udziału w Pielgrzymce:

  • 6 sierpnia: 10 zł (tylko wpisowe). Gromadzimy się w Katedrze i wyruszamy na szlak. Powrót z Sokołowa we własnym zakresie. Nie ma autokaru !!!
  • 7 sierpnia: 40 zł (30 zł autokar + 10 zł wpisowe).
  • 14 sierpnia: Wyjazd organizuje Pan Wojciech Popielski. Możliwość zapisania się w biurze na cmentarzu zabytkowym w Płocku. Koszt 50 zł.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 sierpnia w parafii św. Wojciecha w Płocku, po Mszy świętej o godzinie 18.00.

Zapisy i wpłaty w parafiach u swoich duszpasterzy! Zainteresowane osoby otrzymają do wypełnienia druk Oświadczenia. Będzie również możliwość zapisania się po spotkaniu organizacyjnym w Parafii św. Wojciecha. 

W razie ważnych pytań i konieczności telefon do Przewodnika:

Ksiądz Piotr Szulc

607 857 699

Dodatkowe informacje