Praktyką lat ubiegłych gorąco zachęcam aby w niedzielę listopada - miesiąca zmarłych w sposób pełny ( z przyjęciem komunii św) uczestniczyć we mszach świętych ofiarując za naszych zmarłych.

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej w związku z trwająca pandemią COVID-19 odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostają przedłużone na cały miesiąc listopad 2021 r., przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych:

  1. odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te dobrowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone;
  2. odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzą kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając jakiekolwiek przywiązanie go grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Marii Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu, albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności  swego życia.

(pełna treść Dekretu na stronie https://episkopat.pl/penitencjaria-apostolska-odpust-dla-wiernych-zmarlych-przez-caly-listopad/)

Dodatkowe informacje