SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 

Chrzest

 

Rodzice decydując o chrzcie swojego dziecka dokonują zgłoszenia w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, przynosząc następujące dokumenty:

  1. Ksero aktu urodzenia dziecka.
  2. Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o dopuszczeniu ich do godności bycia chrzestnymi.

Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca oraz w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na mszy świętej odprawianej w intencji chrzczonych dzieci i rodziców o godzinie 13.00.

Spotkania dla rodziców i chrzestnych odbywają się w sobotę przed niedzielą chrztu, o godzinie podanej rodzicom dziecka.

Na uroczystość chrztu trzeba przygotować świecę i tzw. białą szatkę (dostępne w sklepach z dewocjonaliami).

 

Namaszczenie chorych

         Namaszczenie chorych to sakrament dla osób poważnie chorych. Znakiem wiary i troski duchowej rodziny o osobę chorą jest dopilnowanie, aby osoby bliskie przyjęły tenże sakrament. Zgłoszenia dokonuje się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, a w nagłych przypadkach o każdej porze dnia i nocy.

         Osoba chora winna znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu, aby ułatwić jej sakrament spowiedzi.

Na przyjazd księdza powinno się przygotować stolik nakryty białym obrusem oraz tzw. zestaw kolędowy (stojący krzyżyk, świeczki, woda święcona i kropidło), a także talerzyk na którym powinna znaleźć się łyżeczka soli, plaster cytryny oraz tampon waty (to wszystko służy do oczyszczenia palców kapłana po namaszczeniu osoby chorej).

W naszej Parafii w każdy I piątek miesiąca odwiedzamy chorych z Najświętszym Sakramentem. Obecnie odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca około 20 chorych. Chętnych zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub podczas wizyty duszpasterskiej.

Również wyjazdy do chorych są w czasie każdych rekolekcji wielkopostnych i adwentowych. Zgłoszeń chorych na te wyjazdy dokonujemy podczas trwania rekolekcji.

 

Małżeństwo

Dotąd dwoje, jeszcze nie jedno.

Odtąd jedno, ale nadal dwoje.

                                   Jan Paweł II

 

         Małżeństwo to sakrament, który rozpoczyna wspólną drogę młodych ludzi w ich życiu małżeńskim i rodzinnym. Narzeczeni, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zgłaszają się w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, aby ustać datę i godzinę ślubu. W czasie spotkania otrzymują informacje o przygotowaniu potrzebnych dokumentów oraz umawiają się na kolejne spotkanie.

Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej.

 

 

Spowiedź święta

 

Z Dzienniczka św. Faustyny:

Zanim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy,

 przychodzę najpierw jako Król miłosierdzia,

 aby się nikt nie wymawiał w dniu sądu,

 który się powoli zbliża.

        

Spowiedź to ogromny dar Boga kochającego człowieka. W naszej Parafii możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi jest na kilka minut przed rozpoczęciem każdej mszy świętej i nabożeństw oraz w trakcie każdej mszy świętej i każdego nabożeństwa.

Spełnienie pięciu warunków sakramentu pokuty niezbędne jest dla dobrego przeżycia sakramentu pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy życia.
  4. Spowiedź szczera.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Rachunek sumienia - starajmy się szukać tekstów w książeczkach do nabożeństw i na katolickich stronach internetowych.

Żal za grzechy – jest konieczny do otrzymania rozgrzeszenia.

Mocne postanowienie poprawy życia – przed przystąpieniem do spowiedzi powinniśmy dokonać osobistego postanowienia w czym podejmiemy zmianę w życiu, aby jeszcze bardziej przybliżyć się do Boga.

Spowiedź szczera – winna dotyczyć wszystkich grzechów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są największym problemem, a także ich częstotliwości.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu – odmówienie nakazanej pokuty w ilości i czasie jak została zadana oraz naprawienie wyrządzonych krzywd.

 

Dodatkowe informacje