Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uroczystość Odnowienia Chrztu Świętego to kolejne ważne wydarzenie w życiu dziecka, w jego rozwoju wiary. To, co przyrzekali i wyznawali rodzice i chrzestni w czasie chrztu, dzieci w czasie tejże uroczystości uczynią sami. Uroczystość ta powinna być wydarzeniem religijnym całej rodziny.

Rodzice dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, do 30 września do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie tych dzieci, dokonują na pobranym formularzu zgłoszenia dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się poza terenem parafii.

Natomiast dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku – Borowiczkach, rodzice zgłaszają na pobranym formularzu do Katechetów, również do końca września.

Formularz zgłoszenia będzie umieszczony w niniejszej zakładce.

Spotkania dla dzieci i ich rodziców odbywają się w kościele parafialnym, począwszy od października, w każdą drugą niedzielę miesiąca, po mszy świętej która jest o 10.30.

Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r.:

- o godzinie 10.00 dla dzieci ze szkoły w Płocku - Borowiczkach,

- o godzinie 12.00 dla dzieci ze szkół spoza terenu parafii.

Dodatkowe informacje