Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uroczystość Odnowienia Chrztu Świętego to kolejne ważne wydarzenie w życiu dziecka, w jego rozwoju wiary. To, co przyrzekali i wyznawali rodzice i chrzestni w czasie chrztu, dzieci w czasie tejże uroczystości uczynią sami. Uroczystość ta powinna być wydarzeniem religijnym całej rodziny.

Rodzice dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, do 30 września do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie tych dzieci, dokonują na pobranym formularzu zgłoszenia dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się poza terenem parafii.

Natomiast dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku – Borowiczkach, rodzice zgłaszają na pobranym formularzu do Katechetów, również do końca września.

Formularz zgłoszenia będzie umieszczony w niniejszej zakładce.

Spotkania dla dzieci i ich rodziców odbywają się w kościele parafialnym, począwszy od października, w każdą drugą niedzielę miesiąca, po mszy świętej która jest o 10.30.

Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r.:

- o godzinie 10.00 dla dzieci ze szkoły w Płocku - Borowiczkach,

- o godzinie 12.00 dla dzieci ze szkół spoza terenu parafii.

Egzamin dla uczniów klas czwartych przed odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego będzie w sobotę 20 kwietnia 2024 r. - w godzinach od 12.00 do 13.30.

Egzamin dla dzieci klas czwartych, które z różnych racji nie mogły uczestniczyć w egzaminie w pierwszym terminie, będzie w środę 24 kwietnia 2024 r. od godz. 19.20 do 19.40.

Spotkania dla dzieci klas czwartych przed Uroczystym Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu Świętego w czwartek 16 maja 2024 r.:

  • godzina 19.00 dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Płocku – Borowiczkach,
  • godzina 20.00 dla dzieci uczęszczających do szkół poza terenem parafii.

Spotkania dla dzieci klas czwartych przed Uroczystym Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu Świętego:

  1. w poniedziałek 20 maja 2024 r.:
  • godzina 19.30 dla dzieci ze szkół spoza terenu parafii,
  • godzina 20.15 dla dzieci ze szkoły w Płocku - Borowiczkach;
  1. w środę  22 maja 2024 r.:
  • godzina 19.30 dla dzieci ze szkoły w Płocku - Borowiczkach,
  • godzina 20.15 dla dzieci ze szkół spoza terenu parafii;

Spowiedź przed uroczystym Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu Świętego w piątek 24 maja 2024 r.:

  • od godziny 17.00 do 18.30 dla dzieci ze szkoły w Płocku – Borowiczkach oraz ich rodzin;
  • od godziny 18.30 do 19.00 dla dzieci ze szkół spoza terenu parafii i ich rodzin.

 

Dodatkowe informacje