Zesłanie Ducha Świętego – 19 maja 2024 r.

 1. STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY LUDZKIEGO ŻYCIA

 

Deklaracja Dignitasinfinitao godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitasinfinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Jasna Góra, 2 maja 2024 r.

Podpisali:

Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 1. III Diecezjalne Święto Rodziny w Płocku. Wydział ds. Rodzin, Wydział Duszpasterski, Wydział Katechetyczny oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej organizują w Płocku w niedzielę, 26 maja 2024 r., III Diecezjalne Święto Rodziny oraz XII Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Obchody te są związane z ogłoszonym przez papieża Franciszka na ten czas Światowym Dniem Dzieci oraz ze świętowaniem w Polsce Dnia Matki. W programie uroczystości m.in.:
 • 11.30 - Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku (ul. Tumska 3)
 • 12.30 - XII Marsz dla Życia i Rodziny z placu przed Bazyliką Katedralną do Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku (ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2).

     Zachęcam do udziału całymi rodzinami w naszym Diecezjalnym Święcie Rodziny.

 1. Dziś doroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jutro drugi dzień uroczystości - święto Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Msze święte godzina 7.00, 9.00 i z racji dnia pracy godzina 18.00.
 2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele przez cały miesiąc maj, od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, w niedziele o godzinie 16.30.

VII niedziela wielkanocna– 12 maja 2024 r.

Wniebowstąpienie Pańskie

 1. Dzisiejsza niedziela jest doroczną uroczystością Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa w 40-tym dniu po zmartwychwstaniu, od kilku lat przeniesiona z czwartku na najbliższą niedzielę.
 2. Nabożeństwa majowe w naszym kościele przez cały miesiąc maj, od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, w niedziele o godzinie 16.30.
 3. Jutrorozpoczynamy nabożeństwa fatimskie, które będą 13 dnia każdego miesiąca i zakończą się 13 października. Porządek najbliższego nabożeństwa będzie następujący:
 • różaniec,
 • nabożeństwo majowe,
 • procesja z figurą Matki Bożej wokół kościoła, ze śpiewem pieśni Z dalekiej Fatimy.

Początek nabożeństwa o godzinie 17.00.

 1. Spotkania organizacyjne przed Pierwszą Spowiedzią i Komunią świętą:
 1. w najbliższy wtorek:
 • godzina 19.00 dla dzieci w strojach tradycyjnych;
 • godzina 20.00 dla dzieci w albach.
 1. w najbliższą środę:
 • godzina 19.00 dla dzieci w albach;
 • godzina 20.00 dla dzieci w strojach tradycyjnych.

VI niedziela wielkanocna – 5 maja 2024 r.

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca maja. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i procesja eucharystyczna. Zapraszam asystę procesyjną wraz z dziewczynkami po pierwszej komunii świętej do sypania płatkami kwiatów. Przy tej okazji proszę o płatki kwiatów i dziękuję tym, którzy je przyniosą
 2. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś na Mszę świętą o godzinie 12.00 zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich noszących Mundur Strażacki. Zapraszam Strażaków z Pocztami Sztandarowymi, z rodzinami i zapraszam wszystkich, którzy w Ich intencji chcą się modlić, dziękować Panu Bogu za Ich służbę i polecać dalszej Bożej opiece.
 3. Nabożeństwa majowe w naszym kościele przez cały miesiąc maj, od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, w niedziele o godzinie 16.30.
 4. W poniedziałek po najbliższej niedzieli - 13 maja - święto Matki Bożej Fatimskiej. Rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie, które będą 13 dnia każdego miesiąca i zakończą się 13 października. Porządek najbliższego nabożeństwa będzie następujący:
 • różaniec,
 • nabożeństwo majowe,
 • procesja z figurą Matki Bożej wokół kościoła, ze śpiewem pieśni Z dalekiej Fatimy.

Początek nabożeństwa o godzinie 17.00.

 1. Spotkania organizacyjne przed pierwszą spowiedzią i komunią świętą w czwartek 9 maja:
 • godzina 19.00 dla dzieci w albach;
 • godzina 20.00 dla dzieci w strojach tradycyjnych.

V niedziela wielkanocna– 28 kwietnia 2024 r.

 1. Wczoraj, tj. w wigilię dorocznego wspomnienia św. Joanny Beretty Molla, już po raz 18-ty z płockiej Stanisławówki przybyła do naszego kościoła, jako miejsca kultu św. Joanny Beretty Molla piesza pielgrzymka, która zakończyła się uroczystą Mszą świętą w naszym kościele o godzinie 18.00.
 2. W naszej diecezji trwa nieustanna Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. W naszym kościele Parafialny Dzień Eucharystyczny przypada dzisiaj, w doroczne wspomnienie świętej Joanny Beretty Molla.

Program Parafialnego Dnia Eucharystycznego 28 kwietnia 2024 r.:

 • godz. 7.00 Msza święta rozpoczynająca czas Adoracji;
 • godz. 9.00 Msza święta koncelebrowana, jedna w intencji za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, z wdzięcznością za przekazanie nam skarbu wiary oraz za ich wszelki trud i wszelkie dobro, druga zgodnie z zamówioną intencją;

Po Mszy świętej prywatna adoracja do godziny 10.30.

 • godz. 10.30 Msza święta koncelebrowana, jedna w intencji dzieci i młodzieży, druga zgodnie z zamówioną intencją;

Po Mszy świętej prywatna adoracja do godziny 12.00.

 • godz. 12.00 Anioł Pański, ofiarowany o dar pokoju w Polsce, Europie i na całym świecie, a następnie Msza święta w intencji Parafian;
 • godz. 15.00 Koronka i Litania do Bożego Miłosierdzia, w intencji całej naszej Rodziny Parafialnej i duszpasterzy, którzy posługiwali i posługują w Parafii, oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne;

Następnie prywatna adoracja do godziny 17.00.

 • godz. 17.00 Msza święta;
 • godz. 18.30 Msza święta, wyjątkowo w intencji małżeństw i rodzin;

Następnie prywatna adoracja do godziny 21.00.

 • godz. 21.00 zakończenie dnia adoracyjnego Apelem Jasnogórski w intencji całej Parafii.

Zachęcam do włączenia się w parafialną Adorację Najświętszego Sakramentu.

IV niedziela wielkanocna – 21 kwietnia 2024 r.

 1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne, a także za pracujących już kapłanów, zakonników i siostry zakonne.
 2. W naszej diecezji trwa nieustanna Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. W naszym kościele Parafialny Dzień Eucharystyczny przypada w najbliższą niedzielę. W ten dzień obchodzimy jednocześnie doroczne wspomnienie świętej Joanny Beretty Molla.

Program Parafialnego Dnia Eucharystycznego 28 kwietnia 2024 r.:

 • godz. 7.00 Msza święta rozpoczynająca czas Adoracji;
 • godz. 9.00 Msza święta koncelebrowana, jedna w intencji za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, z wdzięcznością za przekazanie nam skarbu wiary oraz za ich wszelki trud i wszelkie dobro, druga zgodnie z zamówioną intencją;

Po Mszy świętej prywatna adoracja do godziny 10.30.

 • godz. 10.30 Msza święta koncelebrowana, jedna w intencji dzieci i młodzieży,druga zgodnie z zamówioną intencją;

Po Mszy świętej prywatna adoracja do godziny 12.00.

 • godz. 12.00 Anioł Pański, ofiarowany o dar pokoju w Polsce, Europie i na całym świecie, a następnie Msza święta w intencji Parafian;
 • godz. 15.00 Koronka i Litania do Bożego Miłosierdzia, w intencji całej naszej Rodziny Parafialnej i duszpasterzy, którzy posługiwali i posługują w Parafii, oraz z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne;

Następnie prywatna adoracja do godziny 17.00.

 • godz. 17.00 Msza święta;
 • godz. 18.30 Msza święta, wyjątkowo w intencji małżeństw i rodzin;

Następnie prywatna adoracja do godziny 21.00.

 • godz. 21.00 zakończenie dnia adoracyjnego Apelem Jasnogórski w intencji całej Parafii.

Zachęcam do włączenia się w parafialną Adorację Najświętszego Sakramentu.

 1. W wigilię dorocznego wspomnienia św. Joanny Beretty Molla tj. w najbliższą sobotę 27 kwietnia o godinie 15.15, już po raz 18-ty z płockiej Stanisławówki wyruszy piesza pielgrzymka do naszego kościoła jako miejsca kultu św. Joanny Beretty Molla piesza, która zakończy się uroczystą Mszą świętą w naszym kościele o godzinie 18.00.
 2. Egzamin, dla dzieci klas III i klas IV które z różnych racji nie mogły uczestniczyć wczoraj w egzaminie, będzie w najbliższą środę:
 • dla dzieci przed pierwszą spowiedzią i komunią świętą - od godziny 19.00 do 19.20;
 • dla dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego - od godz. 19.20 do 19.40.
 1. W parafii św. Józefa w Płocku (Cholerka) w najbliższą sobotę (27 kwietnia) ogólno diecezjalna pielgrzymka strażaków (ochotniczych i zawodowych) do relikwii św. Zygmunta patrona miasta Płocka. Program:
 • od godziny 9.00 zapisy,
 • godzina 10.00 koncert orkiestr strażackich,
 • godzina 11.00 Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Płockiego.

Na uroczystość zaprasza nasz ksiądz kanonik Andrzej - Diecezjalny Duszpasterz Strażaków.

Dodatkowe informacje