Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021 r.

 1. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Chrztu Jezusa w wodach Jordanu, który rozpoczyna czas Jego publicznej działalności. Dzisiejszą niedzielą kończy się czas bożonarodzeniowy, jednak tradycyjnie śpiew kolęd i dekoracja bożonarodzeniowa w kościele będą do 1 lutego.
 2. Dziś, po Mszy świętej o godzinie 10.30, kolejne spotkanie dla uczniów klas IV i ich rodziców, przed uroczystym odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego.
 3. Również dziś, po Mszy świętej dodatkowej o godzinie 13.00, kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 4. Pan Kościelny roznosi po rodzinach naszej Parafii - według harmonogramu kolędowego - wodę, kredę i kadzidło. Zostawia też w każdej rodzinie list kolędowy, od nas kapłanów. Ofiary przy tej okazji składane, to jedna z form naszej wdzięczności, za jego pracę dla naszej Parafii.
 5. Tak jak wcześniej było podawane, w ramach wizyty duszpasterskiej zapraszamy Parafian na Msze święte do kościoła. Plan Mszy świętych do soboty 23 stycznia został już podany w poprzednie niedziele, jest umieszczony w gablotach przed kościołem oraz na parafialnej stronie internetowej w zakładce „Wizyta duszpasterska – kolęda”. Dziś plan Mszy świętych na kolejny tydzień tj. 25-30 stycznia 2021 r., na które zapraszamy:
 • w poniedziałek 25 stycznia 2021 r. o godzinie 18.00 Parafian mieszkających przy ulicy Mokrej, Miedzianej, Nowej oraz przy ulicy Srebrnej i Wiejskiej;
 • we wtorek 26 stycznia 2021 r. o godzinie 18.00 Parafian mieszkających przy ulicy Harcerskiej od cmentarza lewa strona do ulicy Wiejskiej, łącznie z prawą stroną ulicy Korczaka do Szkoły oraz mieszkających przy ulicy Harcerskiej od numeru 79 do 87, ulicy Złotej, Piaski, Młyńskiej;
 • w środę 27 stycznia 2021 r. o godzinie 18.00 Parafian mieszkających przy ulicy Borowickiej 7, 7a, 7b, 10, 12, 13, 17, 19, ulicy Basenowej i Zakole;
 • w czwartek 28 stycznia 2021 r. o godzinie 18.00 Parafian mieszkających przy ulicy Harcerskiej od WTZ (91, 93, 95, 97, 105, 107, 109, 111, 115, 102, 104), ulicy Żelaznej, Zapłotek, Raczkowizna oraz mieszkających w Borowiczkach Pieńkach przy ulicy Słowiańskiej od Cukrowni do Bielina;
 • w sobotę 30 stycznia 2021 r. dwie Msze święte:
 • godzina 16.00 Parafian mieszkających w Nowym Gulczewie przy ulicy Czarnieckiego oraz przy ulicy Szlacheckiej od numeru 1 do 21 oraz mieszkających przy wszystkich ulicach odchodzących od tej części ulicy Szlacheckiej;
 • godzina 18.00 Parafian mieszkających w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej od numeru 23 do 57 oraz mieszkających przy wszystkich ulicach odchodzących od tej części ulicy Szlacheckiej.
 1. Słowa podziękowania, my kapłani, kierujemy wobec wszystkich Parafian, którzy uczestniczyli w Mszach świętych kolędowych w ubiegłym tygodniu. Bóg zapłać wszystkim, którzy przy tej okazji zwyczajowo złożyli ofiary kolędowe oraz dodatkowe ofiary na prace zaplanowane do przeprowadzenia w 2021 roku w Parafii. Słowa podziękowania kieruję również wobec tych, którzy nie mogąc wziąć udziału w Mszach świętych kolędowych, złożyli tradycyjną ofiarę kolędową czy też ofiarę na zaplanowane prace w Parafii, przez innych uczestników Mszy świętej kolędowej. Ofiary przez te osoby były składane również w kopertach na tacę w niedzielę, na konto parafialne czy też bezpośrednio do mnie.
 2. Informuję, że kancelaria parafialna będzie czynna zgodnie z zwyczajem w czasie kolędowym od godziny 7.30 do 8.00. Wyjątkowo pilne sprawy, w tym sprawy pogrzebowe możemy załatwić przez telefon, numer podany na parafialnej stronie internetowej.
 3. Dziękuję za stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Ich noszenie jest przejawem troski o siebie i innych uczestników Mszy świętej. Na stoliku na końcu ławek, gdzie zwykle była wyłożona prasa katolicka, jest wystawiony pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Już zwyczajowo, my duszpasterze, wszystkim Parafianom oraz uczestniczącym w tej Mszy świętej Gościom, którzy dziś czy też w tygodniu który rozpoczęliśmy obchodzą czy też będą obchodzić imieniny, urodziny czy też inne uroczystości, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Dodatkowe informacje