VI Niedziela wielkanocna –17 maja 2020 r.

 1. Dziś drugi dzień dziękczynnego triduum, kiedy dziękujemy Bogu za życie i dzieło św. Jana Pawła II, a także prosimy Boga za jego wstawiennictwem za nasze rodziny, chorych, cierpiących, osoby starsze, za dzieci i młodzież, a także o powstrzymanie szerzenia się pandemii. Dzisiejszy dzień przeżywamy pod hasłem „Przekroczyć próg nadziei”. Msze święte o stałych godzinach oraz trzy Msze święte o dodatkowych godzinach: 8.00, 13.00 i 16.00, natomiast o godzinie 21.00 we wszystkich kościołach diecezji Apel Jasnogórski w intencji naszych rodzin i parafii.

Jutro - poniedziałek 18 maja - dzień pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Msze święte o 7.00, 9.00, 17.00, 18.00 i 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej, która jest o godzinie 7.00, do Mszy św. o godzinie 9.00 oraz od godziny 15.00 do godziny 17.00. Adorację o godzinie 15.00 rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wieczorem o godzinie 21.00 we wszystkich kościołach diecezji płockiej Apel Jasnogórski w intencji ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do jego naturalnej śmierci, czego wielkim promotorem był św. Jan Paweł II.

Okazja do spowiedzi w sobotę i poniedziałek od godziny 7.00 do godziny 9.30 oraz od godziny 15.00 do godziny 18.30 oraz w niedzielę w czasie każdej Mszy świętej.

 1. Trwa miesiąc maj - czas szczególnej modlitwy, kiedy nasze sprawy powierzamy Maryi. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, dlatego przez miesiąc maj, ale również i czerwiec, kiedy to są nabożeństwa czerwcowe, nie będzie prywatnej adoracji, która jest od poniedziałku do piątku od godziny 17.30 do 18.00.

W każdą niedzielę nabożeństwo majowe o godzinie 16.30.

Pięknym świadectwem wiary poszczególnych rodzin byłoby nabożeństwo majowe rodzin w domach rodzinnych, w ramach wieczorowego pacierza.

 1. Za tydzień uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przeniesiona od kilku lat na najbliższą niedzielę po dniu, w którym mija 40 dni od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
 2. W dalszym ciągu będziemy się modlić o ustanie pandemii koronawirusa. Suplikacje będą śpiewane na zakończenie niedzielnych Mszy świętych, które są o stałych godzinach, a także od poniedziałku do sobotyna zakończenie nabożeństw majowych. Do wezwań włączamy prośbę kierowaną do Boga o deszcz.
 3. Pragnę poinformować, że w naszej parafii ze względu na stan epidemii koronawirusa w uroczystość Bożego Ciała po Mszy świętej o godzinie 12.00 nie będzie tradycyjnej procesji poza obrębem kościoła do czterech ołtarzy. W tym roku procesja odbędzie się wokół kościoła. Odpowiedzialnych za przygotowanie czterech ołtarzy proszę, aby w sposób symboliczny w czterech rogach placu przykościelnego ustawili stoliki nakryte białym obrusem i przybrali kwiatami. W uroczystość Bożego Ciała będą również dodatkowe msze święte o godzinie 8.00 i 16.00, aby umożliwić jak największej liczbie wiernych oddanie czci Jezusowi, który pozostał z miłości do nas w Najświętszym Sakramencie.
 4. Biskup Płocki informuje, że z powodu istniejącego stanu epidemii zaplanowany na 25 maja 2020 r. pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem zostaje przełożony na jesień. Dokładny termin zostanie podany do wiadomości.
 5. Komunikat Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski

„W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek  18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne „Santo subito – Prorok naszych czasów”, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.

Koncert został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia.

Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach. Serdecznie zachęcamy do oglądania!”.

 

 1. SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC ZMNIEJSZANIA OGRANICZEŃ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ W ZGROMADZENIACH RELIGIJNYCH

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.

W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą parafialną i życiem sakramentalnym.

Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych większej liczby osób, zachęcam wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie zachęcam księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich, zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz cyklicznych spotkań katechetycznych, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrótce, będziemy mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.

Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej modlitwie, z serca błogosławiąc.

 

Warszawa, dnia 14 maja 2020 roku

W święto św. Macieja, Apostoła

 

+  Stanisław Gądecki

     Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 1. Pragnę poinformować, że w ostatnim tygodniu opłaciłem ubezpieczenie budynków II kwartał, zobowiązania wobec diecezji (ze zniżką 50%), prąd w kościele i za wywóz śmieci z cmentarza za miesiąc kwiecień. Opłaty wyniosły łącznie 10.232, 63 zł.
 2.  Bóg zapłać za dodatkowe ofiary złożone w ostatnim tygodniu przez 4 Rodziny z Parafii, oraz 5 Rodzinom które w ostatnim czasie wpłaciły ofiary na konto parafialne, na rzecz bieżącego funkcjonowania Parafii w trudnym okresie pandemii.
 3.  Pragnę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Dariuszowi za dekoracje w kościele na miesiąc maj i z racji uroczystości 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
 4.  Jest możliwość nabywania prasy katolickiej w wersji papierowej w zakrystii kościoła.
 5.  Już zwyczajowo, my duszpasterze, wszystkim Parafianom, którzy dziś czy też w tygodniu który rozpoczęliśmy, obchodzą czy też będą obchodzić imieniny, urodziny czy też inne uroczystości, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.

Dodatkowe informacje