III Niedziela wielkanocna – 26 kwietnia 2020 r.

 1. Począwszy od dzisiejszej niedzieli, dla ułatwienia uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych w okresie pandemii koronawirusa, w naszym kościele oprócz stałych Mszy świętych, które są w każdą niedzielę o godzinie 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 i 18.30, będą dodatkowo Msze święte o godzinie: 8.00, 13.00 i 16.00.

Decyzja o utrzymaniu tych dodatkowych Mszy świętych będzie uzależniona od frekwencji wiernych na tych Mszach świętych.

 1. W sobotę 2 maja przypada 13 rocznica nominacji J.E. Biskupa Płockiego Piotra Libery na stolicę biskupią w Płocku. Pamiętajmy o Pasterzu naszej diecezji w swoich modlitwach.
 2. Od 26 kwietnia do 2 maja w kościele w Polsce przeżywamy kolejne już Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz XII Tydzień Biblijny. Niech Słowo Boże, w tym trudnym okresie pandemii i wielu obostrzeń, dalej będzie dla nas światłem i umocnieniem.
 3. W najbliższy piątek przypada 1 maja – uroczystość św. Józefa Robotnika. Msze święte 7.00, 9.00 i 18.00.
 4. Rozpoczynamy jednocześnie miesiąc maj - czas szczególnej modlitwy, kiedy nasze sprawy powierzamy Maryi. Pierwsze nabożeństwo majowe 1 maja o godzinie 17.30.
 5. Nabożeństwa majowe w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30, dlatego przez miesiąc maj, ale również i czerwiec nie będzie prywatnej adoracji, która jest od poniedziałku do piątku od godziny 17.30 do 18.00.

W każdą niedzielę nabożeństwo majowe o godzinie 16.30.

Pięknym świadectwem wiary poszczególnych rodzin byłoby nabożeństwo majowe rodzin w domach rodzinnych, w ramach wieczorowego pacierza.

 1. Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy oczyścili i przybrali figury i krzyże przydrożne. Wyrażam nadzieję, że tam gdzie tego dotychczas nie uczyniono, zostanie to wykonane w najbliższych dniach.
 2. Za tydzień w niedzielę - 3 maja – będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
 3. Pierwszy piątek, sobota i niedziela miesiąca maja:
 1. Pierwszy piątek z racji epidemii koronawirusa adoracja w ciszy z okazją do spowiedzi dopiero od godziny 17.00, do godziny 18.00. Nabożeństwo pierwszopiątkowe przed Mszą świętą o godzinie 18.00. Z racji epidemii koronawirusa nie będzie wyjazdów pierwszopiątkowych do chorych.
 2. Nabożeństwo pierwszosobotnie połączone z nabożeństwem majowym, które rozpocznie się o godzinie 17.30.
 3. W najbliższą niedzielę z racji pierwszej niedzieli miesiąca maja po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Suplikacjami.
 1. Informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 20 kwietnia br.:
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m 2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,
 • na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy,
 • istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie kościoła oraz cmentarza.
 1. W dalszym ciągu będziemy się modlić o ustanie pandemii koronawirusa. Suplikacje będą śpiewane na zakończenie niedzielnych Mszy świętych, a także od poniedziałku do soboty przed Mszą świętą, która jest o godzinie 18.00. Do wezwań włączamy prośbę kierowaną do Boga o deszcz.
 2.   APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ O DESZCZ

W ostatnich tygodniach nasza Ojczyzna - podobniej jak wiele innych krajów na świecie - zmaga się z epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz – z powodu epidemii – zagraża skrajne ubóstwo.

Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków.

Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy.

Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby

W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 1.  Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnim tygodniu bezpośrednio do mnie przez 9 Rodzin z Parafii, na rzecz bieżącego funkcjonowania Parafii w trudnym okresie pandemii, ze względu na brak zbieranych ofiar na tacę co niedzielę w kościele. Dar z tym samym przeznaczeniem złożył po raz kolejny Ksiądz Kanonik Stanisław Marzec. Składam serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
 2.  Już zwyczajowo, my duszpasterze, wszystkim Parafianom oraz uczestniczącym w tej mszy świętej Gościom, którzy dziś czy też w tygodniu który rozpoczęliśmy, obchodzą czy też będą obchodzić imieniny, urodziny czy też inne uroczystości, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.

Dodatkowe informacje