II Niedziela wielkanocna – 19kwietnia 2020 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego kończąca oktawę Świąt Wielkanocnych, rozpoczynająca jednocześnie Tydzień Miłosierdzia.
 2. Informuję, że z racji zaistniałej sytuacji zostaje odwołana:
 1. planowana na 26 kwietnia br. wspólna Msza święta jubileuszowa z racji 25 rocznicy ślubu. W późniejszym terminie zostanie podana nowa data tej uroczystości;
 2. planowana na 25 kwietnia br. 15-ta pielgrzymka z płockiej Stanisławówki do relikwii św. Joanny Beretty-Molla, znajdujących się w naszym kościele.
 1. Dyspensa Biskupa Płockiego

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie.


Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Proszę ponadto, aby w miarę możliwości nadal organizować transmisje z parafialnych celebracji liturgicznych. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcam do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski episkopat.pl w zakładce „Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw”.


W tym trudnym czasie ponownie proszę wszystkich drogich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o modlitwę za osoby dotknięte pandemią koronowirusa, za wszystkich, którzy chorym pomagają - lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za przedstawicieli władz podejmujących trudne decyzje zmierzające do zwalczenia pandemii. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek panującej pandemii.

 

Płock, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Nr 867/2020† Piotr Libera
Biskup Płocki

 

 

 

 

 

 1. Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

 

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i  katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.


Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.


Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.


Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

 

 1. W związku z powyższą decyzją w naszej Parafii planowany termin Pierwszej Komunii świętej to niedziela 20 września:
 • godz. 10.00 dla dzieci w albach,
 • godzina 12.00 dla dzieci w strojach tradycyjnych.

Natomiast Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu świętego w niedzielę 27 września na Mszy świętej o godzinie 12.00.

 1. W dalszym ciągu będziemy się modlić o ustanie pandemii koronawirusa. Suplikacje będą śpiewane na zakończenie niedzielnych Mszy świętych, a także od poniedziałku do piątku na zakończenie adoracji, która jest od 17.30 do 18.00. W sobotę suplikacje przed Mszą świętą, która jest o godzinie 18.00.
 2. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnim tygodniu bezpośrednio do mnie przez 9 Rodzin z Parafii, na rzecz bieżącego funkcjonowania Parafii w trudnym okresie pandemii, ze względu na brak zbieranych ofiar na tacę co niedzielę w kościele.
 3. Już zwyczajowo, my duszpasterze, wszystkim Parafianom oraz uczestniczącym w tej mszy świętej Gościom, którzy dziś czy też w tygodniu który rozpoczęliśmy, obchodzą czy też będą obchodzić imieniny, urodziny czy też inne uroczystości, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.

 

Dodatkowe informacje