Wielkanoc – 12-13 kwietnia 2020 r.

 

 1. W pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych Msze święte będą: 6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 i 18.30.
 2. Natomiast w drugi dzień Świąt Msze święte będą: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00. Nie będzie Mszy świętej o godzinie 18.30.
 3. Uroczystość Świąt Wielkanocnych trwa przez oktawę i kończy się Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
 4. Osoby będące w stanie łaski uświęcającej, które w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego chciałyby oprócz uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych czy radiowych Mszy świętych przyjąć w sposób sakramentalny komunię świętą, zapraszam do naszego kościoła, gdzie w godzinach 7.00-7.30, 13.00-13.30 oraz 16.00-16.30 będzie możliwość przyjęcia komunii świętej, z zachowaniem zasad określonych przez władze świeckie i kościelne.
 5. W Poniedziałek Wielkanocny przypada 35. rocznica sakry biskupiej ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. W czasie każdej Mszy świętej w tym dniu będziemy się modlić za Księdza Biskupa Seniora. Pamiętajmy też w naszych prywatnych modlitwach o Księdzu Biskupie Romanie.
 6. Informuję, że z racji zaistniałej sytuacji zostaje odwołana:
 1. wspólna Msza święta jubileuszowa z racji 25 rocznicy ślubu. Po zakończeniu epidemii zostanie podany nowy termin tej Mszy świętej;
 2. planowana na 25 kwietnia br. 15-ta pielgrzymka z płockiej Stanisławówki do relikwii św. Joanny Beretty-Molla, znajdujących się w naszym kościele.
 1. W dalszym ciągu będziemy się modlić o ustanie pandemii koronawirusa. Suplikacje będą śpiewane również w czasie I i II dnia Świąt Wielkanocnych, na zakończenie Mszy świętych, a także w dni powszednie na zakończenie adoracji, która jest od 17.30 do 18.00.
 2. Tegoroczne życzenia wielkanocne Księży Biskupów przekazane są w formie video.
 3.  ŻYCZENIA WIELKANOCNE REKTORA WSD W PŁOCKU         Płock, Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia 2020 r.

Kochani Siostry i Bracia!

W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego pragnę przesłać najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech Zwycięzca śmierci i mocy zła wleje w Wasze serca radość i nadzieję płynącą z pustego grobu. Życzę, aby w tym szczególnym czasie próby – zmagania się z zagrożeniami związanymi z pandemią – jeszcze raz z całą mocą wybrzmiały w sercu każdego z Was słowa św. Pawła: skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8,17). Przeżyjmy ten szczególny czas trudnych doświadczeń w prawdziwej bliskości z Panem. Zapewniam każdego z Was o nieustannej modlitwie jaką zanosi w Waszych intencjach wspólnota seminaryjna. Czynimy to poprzez codzienne odmawianie różańca wraz z całym Kościołem w Polsce w intencji zaprzestania rozpowszechniania się pandemii oraz nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. Od trzech tygodni - dzień i noc – trwamy na modlitwie przed Zmartwychwstałym Panem prosząc Go o opiekę nad Księżmi Biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi oraz wszystkimi wiernymi naszej diecezji. Niech nasze modlitwy, na wzór patronów tego roku św. Jana Pawła II oraz sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzą każdego z nas do jeszcze większej zażyłości ze zmartwychwstałym Panem.

Ks. Marek Jarosz

Rektor WSD

 1.  Składam serdeczne Bóg zapłać Księżom Prefektom i Panu Kościelnemu za wykonanie Grobu Pańskiego w naszym kościele oraz Panu Janowi, który wykonał postument do figury Chrystusa. Dziękuję również za dwie doniczki kwiatów, ofiarowane przez jedną z Rodzin, a także jednej z rodzin, która jak co roku zakupiła do naszego kościoła paschał.
 2.  Do udekorowania naszego kościoła na Święta Wielkanocne zostało zakupionych osiem wielokwiatowych azalii i osiem wielokwiatowych hortensji. Za kwiaty zapłaciłem 720 zł.
 3.  Informuję, że koszt wywozu śmieci z cmentarza za miesiąc marzec wyniósł 5.332 zł.
 4.  Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnim tygodniu bezpośrednio do mnie przez 10 Rodzin z Parafii i 2 osoby spoza terenu parafii, na rzecz bieżącego funkcjonowania Parafii w trudnym okresie pandemii, ze względu na brak zbieranych ofiar na tacę co niedzielę w kościele. Jednocześnie dziękuję 5 Rodzinom za wpłaty dokonane bezpośrednio na konto parafialne, na tenże sam cel.
 5.  Już zwyczajowo, my duszpasterze, wszystkim Parafianom oraz uczestniczącym w tej mszy świętej Gościom, którzy dziś czy też w tygodniu który rozpoczęliśmy, obchodzą czy też będą obchodzić imieniny, urodziny czy też inne uroczystości, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.

Dodatkowe informacje