Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.

 1. Dziś Niedziela Palmowa. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego z powodu pandemii koronawirusa nie ma procesji z palmami. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia w którym - w sposób szczególny w czasie Triduum Paschalnego (począwszy od Wielkiego Czwartku do Poranka Wielkanocnego) - będziemy przeżywać największe tajemnice naszej wiary świadczące o wielkiej miłości Boga do człowieka.
 2. Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00.
 3. Nabożeństwo Wielkiego Piątku też będzie o godzinie 18.00, natomiast Wielkiej Soboty o godzinie 20.00. Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa będziemy świętować w Poranek Wielkanocny w czasie Mszy świętej rezurekcyjnej odprawionej o godzinie 6.00 w intencji Parafian. Msza święta wielkanocna o godzinie 6.00 w tym roku będzie bez procesji eucharystycznej.
 4. W pierwszy dzień Świąt, poza mszą świętą rezurekcyjną, msze święte będą: 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 i 18.30.
 5. Natomiast w drugi dzień Świąt msze święte będą: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00. Nie będzie mszy o godzinie 18.30.
 6. W Wielki Piątek obowiązuje nas ścisły post (jakościowy i ilościowy tzn. jemy tylko potrawy postne, jeden raz w ciągu dnia do syta lub trzy razy niewielką ilość). Niech to będzie nasz dar złożony Bogu, aby chronił nas od rozszerzania się epidemii koronawirusa.
 7. Zgodnie z zarządzeniem władz kościelnych obrzędy Wielkiego Tygodnia będziemy obchodzić bez udziału wiernych.
 8. Informuję, że Biskup Płocki w trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych, zwłaszcza za starszych, do dnia 12 kwietnia 2020 r. czyli do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie, przedłużył udzieloną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Przypominam również, że przez nieobecność na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie popełnia się grzechu.
 9. Informuję jednocześnie, że wszystkie liturgie, którym będą przewodniczyć Księża Biskupi będą transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz na kanale KRDP na YouTube.
 10. Osoby będące w stanie łaski uświęcającej, które w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego chciałyby oprócz uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych czy radiowych Mszy świętych przyjąć w sposób sakramentalny komunię świętą, zapraszam do naszego kościoła, gdzie w godzinach 7.00-7.30, 13.00-13.30 oraz 16.00-16.30 będzie możliwość przyjęcia komunii świętej, z zachowaniem zasad określonych przez władze świeckie i kościelne.
 11. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby oraz grupy parafian. Dlatego gorąco zachęcam, abyśmy poświęcili więcej czasu w naszych domach w czasie Triduum Paschalnego na refleksję i modlitwę, dziękując za wielkie dzieła zbawcze, które w tych dniach będziemy przeżywać, zakończone zwycięstwem przez Zmartwychwstanie Chrystusa.
 12. Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego „W Wielką Sobotę nie wolno organizować tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Stwarzałoby to duże niebezpieczeństwo zarażenia, zarówno wiernych, jak i kapłanów. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w wiernych refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji. Proszę, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone „Błogosławieństwo stołu”, według księgi „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr 1347-1350.” . Link do tekstu „Błogosławieństwa stołu”.
 13.  Pragnę poinformować o możliwości spowiedzi w Wielkim Tygodniu. Kto chciałby skorzystać ze spowiedzi, proszę o kontakt na numer 606 246 692, bez podawania imienia i nazwiska, aby wspólnie ustalić dzień i godzinę spowiedzi. Po spowiedzi zostanie udzielona komunia święta.
 14. W dalszym ciągu będziemy się modlić o ustanie pandemii koronawirusa. Dziś na zakończenie wszystkich Mszy świętych będą śpiewane Suplikacje. Również będziemy modlić się śpiewając Suplikacje w poniedziałek, wtorek i środę na zakończenie adoracji, która jest od godziny 17.30 do 18.00. Suplikacje będą śpiewane również w czasie I i II dnia Świąt Wielkanocnych, na zakończenie Mszy świętych.
 15. Nabożeństwo Gorzkich Żali z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym jeszcze dziś o godzinie 16.30.
 16. Na naszej stronie internetowej zamieszczane są na bieżąco zarządzenia Biskupa Płockiego i inne materiały informacyjne dotyczące życia religijnego, w związku z trwającą pandemią. Zachęcam do korzystania z tych pomocy duszpasterskich.
 17. Informuję, że z racji zaistniałej sytuacji zostaje odwołana:
 1. Msza święta zaplanowana w naszym parafialnym kalendarzu na 6 kwietnia na godzinę 20.00, z okazji rocznicy nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą Częstochowską w Jej Cudownym Wizerunku.
 2. wspólna Msza święta jubileuszowa z racji 25 rocznicy ślubu. Po zakończeniu epidemii zostanie podany nowy termin tej Mszy świętej.
 1.  Jestem mile zaskoczony, że w ostatnim tygodniu cztery Rodziny ze względu na brak zbieranych ofiar na tacę co niedzielę w kościele złożyło bezpośrednio do mnie ofiary, na rzecz bieżącego funkcjonowania Parafii w trudnym okresie pandemii. Dar z tym samym przeznaczeniem złożył również Ksiądz Kanonik Stanisław Marzec. Składam serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
 2.  Boryszewo Nowe „Nasza Chatka” ofiarowało 3 pięknie wykonane palmy, za które serdecznie dziękuję. Szkoda, że nie będą mogły być wykorzystane czasie dzisiejszej niedzieli.
 3.  Informuję, że nie posiadamy papierowego wydania Gościa Niedzielnego. Zachęcam do lektury wydania elektronicznego Gościa Niedzielnego.
 4.  Już zwyczajowo, my duszpasterze, wszystkim Parafianom oraz uczestniczącym w tej mszy świętej Gościom, którzy dziś czy też w tygodniu który rozpoczęliśmy, obchodzą czy też będą obchodzić imieniny, urodziny czy też inne uroczystości, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.

Dodatkowe informacje