III Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia 2018 r.

  1. Dziś na mszy świętej o godzinie 1200 uroczysty roczek dzieci ochrzczonych w naszej parafii w 2017 roku. Msza święta zostanie odprawiona w intencji tychże dzieci i ich rodziców.
  2. Dziś po raz dziesiąty obchodzimy Niedzielę Biblijną oraz po drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Jest to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku przedmiotem lektury będzie List św. Pawła Apostoła do Rzymian. Wydarzeniom tym towarzyszy hasło „Weźmijcie Pismo Święte – Weźmijcie Ducha Świętego.”

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii.

  1. Za tydzień, w niedzielę 22 kwietnia, rozpocznie się 55-ty Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tym roku pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
  2. Drugi (ostateczny) termin egzaminu przed I-szą komunia świętą i Odnowieniem Przyrzeczeń Chrztu Świętego dla tych, którzy nie mogli być w dniu wczorajszym:
  • 26 kwietnia godzina 1540 – I-sza komunia (alby) oraz Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku - Borowiczkach;
  • 26 kwietnia godzina 1840 – I-sza komunia święta (stroje tradycyjne) oraz Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego dzieci ze szkół spoza terenu parafii.
  1. Czasopisma religijne – bieżący numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa – możemy nabywać w zakrystii kościoła.
  2. Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom Parafii i kościoła, którzy dziś czy też w tygodniu który rozpoczynamy, obchodzą czy też będą obchodzić imieniny, urodziny czy też inne uroczystości, składamy jak najserdeczniejsze życzenia.

Dodatkowe informacje