II dzień Świąt Bożego Narodzenia – 26 grudnia 2012 roku

  1. Pragnę wyrazić radość i uznanie z tak pięknego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia przez Parafian i Gości. Była bardzo dobra frekwencja na wszystkich mszach świętych i tak wiele osób przystąpiło do Komunii Świętej.
  2. Obchód Świąt Bożego Narodzenia trwa przez oktawę czyli przez osiem dni, kończy się 1 stycznia.
  3. Najbliższa niedziela jest Świętem Najświętszej Rodziny. Starajmy się całymi rodzinami wziąć udział w mszach świętych, aby naszą modlitwą dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o Boże błogosławieństwo w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym.
  4. Dnia 2 stycznia 2013 roku rozpoczynamy czas wizyty duszpasterskiej. Czas naszej wspólnej modlitwy i błogosławieństwa mieszkań i domów, czas naszych wspólnych bezpośrednich spotkań i rozmów. Jeśli dzieci i młodzież będą w szkole proszę
    o pozostawienie zeszytów od religii. Zwyczajem naszej Parafii na 15 minut przed rozpoczęciem kolędy bardzo prosimy o pojazdy. Wcześniej Pan Rafał będzie roznosił wodę święconą, kredę i kadzidło. Ofiary składane Panu Rafałowi przy tej okazji są jedną z form naszej wdzięczności za prace wykonywane w kościele, wokół kościoła i na cmentarzu. 
  5. Jako Proboszcz pragnę odwiedzić swoich Parafian przynajmniej raz na trzy lata. Jednak nie zawsze jest to możliwe, ponieważ plan kolędy jest układany z uwzględnieniem pracy Księży Wikariuszy w szkole.
  6. Przez czas kolędy w dni powszednie msze święte będą tylko o godzinie 7.00 i 7.30. Nie będzie mszy świętych wieczorowych.
  7. Kancelaria parafialna, począwszy od dnia 27 grudnia 2012 roku, aż do zakończenia kolędy czyli do dnia 9 lutego 2013 roku, będzie czynna w dni powszednie w godzinach 7.30 – 8.00.
  8. Drodzy Parafianie i Goście, w kolejnym dniu Świąt przyjmijcie jak najserdeczniejsze życzenia. Niech również dzisiejszy dzień będzie przeżyty w radości w gronie najbliższych. Jednocześnie życzę szczęśliwych powrotów do domu.

Dodatkowe informacje