XXIV Niedziela zwykła – 20 listopada 2022 r.

 1. Dzisiejsza niedziela jest doroczną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy ona kolejny rok liturgiczny.
 2. Komunikat Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

† Stanisław Gądecki                 

Arcybiskup Metropolita Poznański               
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski       

Jasna Góra, dnia 14 listopada 2022 roku

ZARZĄDZENIE: Komunikat Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, należy odczytać wiernym w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 18 listopada 2022 r.

†Mirosław Milewski 
Wikariusz Generalny

 

 1. Zgodnie z wcześniejszą informacją, w najbliższą sobotę 26 listopada 2022 r. o godzinie 11.00 w płockiej Bazylice Katedralnej Ingres naszego nowego Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego. Zachęcam do udziału.
 2. Tradycją ubiegłych lat starajmy się uczestniczyć w miesiącu listopadzie w mszach świętych niedzielnych, ofiarując za bliskich zmarłych.

XXIII Niedziela zwykła – 13 listopada 2022 r.

 1. Dziś, po mszy świętej o godzinie 10.30, spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego.
 2. Dziś, na sumie o godzinie 12.00, program patriotyczny, zatytułowany „Droga Polaków do niepodległości – cieszmy się bracia nadzieją”, w wykonaniu lektorów i chóru Parafii w Rogozinie.
 3. Tradycją ubiegłych lat starajmy się uczestniczyć w miesiącu listopadzie w mszach świętych niedzielnych, ofiarując za bliskich zmarłych.
 4. Pan Organista roznosi po rodzinach naszej Wspólnoty Parafialnej poświęcone opłatki. Ofiary składane przy tej okazji są do dyspozycji Pana Organisty.

 

Plan na najbliższy tydzień:

 1. poniedziałek 14 listopada od godziny 9.00 Piotrowo, Mirosław, Stare Gulczewo, Stare Gulczewo Działki w stronę Rogozina i razem z dawnym Ogrodem Sadowniczym;
 2. wtorek 15 listopada od godziny 9.00 ulica Pocztowa, Powiśle, Podwale, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo;
 3. środa 16 listopada od godziny 16.00 ulica Pocztowa 13, 11, 9, ulica Harcerska 117, 119, 121, 123, 125;
 4. czwartek 17 listopada od godziny 16.00 ulica Borowicka 2, 4, 1, 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b;
 5. piątek 18 listopada od godziny 9.00 ulica Raczkowizna, Borowiczki Pieńki ulica Słowiańska oraz całe Bielino, od godziny 16.00 ul. Zakątek, Liściasta, Iglasta;
 6. sobota 19 listopada od godziny 10.00 ulica Międzylas, Borowiczki Pieńki od Liszyna do Cukrowni.

XXII Niedziela zwykła – 6 listopada 2022 r.

 1. Dziś po sumie z racji pierwszej niedzieli miesiąca listopada wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.
 2. Dziś, po mszy świętej która jest o godzinie 10.30, kolejne spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej.
 3. Natomiast po mszy świętej o godzinie 12.00 kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 4. Za tydzień tj. w drugą niedzielę listopada, po mszy świętej o godzinie 10.30, spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego.
 5. Jeszcze do 8 listopada (najbliższy wtorek) można codziennie zyskać jeden raz odpust zupełny za zmarłych przez:
 • pobożne nawiedzenie cmentarza grzebalnego i odmówienie modlitwy za zmarłych,
 • bycie w stanie łaski uświęcającej,
 • przyjęcie komunii świętej,
 • odmówienie dowolnej modlitwy według intencji Ojca Świętego.

XXI Niedziela zwykła – 30 października 2022 r.

 1. Komunikat Kanclerza Kurii z dnia 27 października 2022 r.

Uprzejmie informuję, że kanoniczne objęcie Diecezji Płockiej z udziałem Kolegium Konsultorów przez Jego Ekscelencję Biskupa Szymona Stułkowskiego, w myśl kan. 382 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odbędzie się w poniedziałek 31 października 2022 r. o godz. 11.00.

Od tego momentu należy wymieniać w modlitwie eucharystycznej imię nowego Biskupa Płockiego.

Przekazuję również do wiadomości, że Ingres Biskupa Płockiego odbędzie się w sobotę 26 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Płocku.

W przeddzień Ingresu, 25 listopada br. o godz. 20.00 Biskup Płocki Szymon spotka się duchowieństwem naszej diecezji w katedrze płockiej.

Płock, dnia 27 października 2022 r. 

           Ks. Piotr Grzywaczewski
                   Kanclerz Kurii Płockiej 

 1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele:
 1. dziś o godzinie 16.30;
 2. jutro tj. w poniedziałek, ostatni dzień października:
 1. o godz. 16.30 dla dzieci,
 2. o godz. 17.15 dla dorosłych.
 1. W kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania oraz w niedziele i święta w zakrystii kościoła po mszach świętych, a także po mszach świętych w dni powszednie, możemy zamawiać:
 • msze święte na przyszły rok,
 • wypominki za zmarłych. Za tychże zmarłych będziemy modlić się po raz pierwszy na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych oraz we wszystkie niedziele roku, aż do ostatniej niedzieli października 2023 roku.

Karteczki do zamawiania wypominków są wyłożone na ławkach, na stoliku na końcu ławek, a także są dostępne w zakrystii kościoła i kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Ofiary składane przy okazji zamawiania wypominków pozostają bez zmian.

XX Niedziela zwykła – 23 października 2022 r.

 1. Dziś Światowy Dzień Misyjny, w tym roku obchodzony pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Rozpoczyna on jednocześnie 96. Tydzień Misyjny. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na misje. Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.
 2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele według harmonogramu:
 1. od poniedziałku do piątku:
 1. o godz. 16.30 dla dzieci,
 2. o godz. 17.15 dla dorosłych;
 1. w sobotę 29 października nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.30,

w każdą niedzielę października o godzinie 16.30.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa w tychże nabożeństwach w naszym kościele. Jeżeli nie możemy uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, to starajmy się każdego dnia modlić na różańcu całą rodziną w domu. Niech miesiąc październik będzie czasem zawierzenia naszych wszystkich spraw Bogu, za pośrednictwem Najświętszej Marii Panny Pani Różańca Świętego.

 1. W kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania oraz w niedziele i święta w zakrystii kościoła po mszach świętych, a także po mszach świętych w dni powszednie, możemy zamawiać:
 • msze święte na przyszły rok,
 • wypominki za zmarłych. Za tychże zmarłych będziemy modlić się po raz pierwszy na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych oraz we wszystkie niedziele roku, aż do ostatniej niedzieli października 2023 roku.

Karteczki do zamawiania wypominków są wyłożone na ławkach, na stoliku na końcu ławek, a także są dostępne w zakrystii kościoła i kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Ofiary składane przy okazji zamawiania wypominków pozostają bez zmian.

 1. Zwracam się z prośbą, aby wcześniej rozpocząć porządkowanie grobów na cmentarzu, co pozwoli na systematyczne wywożenie śmieci tak, aby one nie pozostały na cmentarzu na uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

Dodatkowe informacje