Historia Parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła w Płocku

 

Wieś Imielnica od XII do XVIII wieku była własnością biskupstwa płockiego. Parafia i kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego powstała w XII wieku z fundacji biskupów płockich, choć pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1323 r. Od XVI wieku probostwo należało do mansjonarzy katedralnych  i jeden z nich był proboszczem.

Z wizytacji z 1598 roku wiadomo, że istniał drewniany kościół św. Jakuba z dwiema kaplicami. Ołtarz główny był rzeźbiony, ponadto były dwa ołtarze boczne. Kościół kilkakrotnie remontowany po rozebraniu bocznych kaplic istniał do 1835 roku. Kolejny drewniany kościół wzniesiono w latach 1836 – 1837, według projektu Michała Miklaszewskiego, kosztem Jana Weynertha.

Od 1900 roku, gdy w Borowiczkach powstała cukrownia i na tych terenach przybywało ludności, zachodziła potrzeba zbudowania obszerniejszej świątyni.

Budowę obecnego, murowanego kościoła, według projektu architekta Brunona Zborowskiego, rozpoczęto w 1927 roku, a ukończono w 1935 roku. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego został wystawiony staraniem ks. Władysława Skierkowskiego.

Konsekrowany w uroczystość Trójcy Przenajświętszej w 1935 roku. Konsekracji dokonał bł. bp Leon Wetmański, a sumę pontyfikalną odprawił bł. abp Antoni Julian Nowowiejski.

Za księdza proboszcza Jana Gołaszewskiego wykonano polichromię, a nad pracami czuwał profesor Wiktor Zin. Wystrój kościoła sprawił ks. Jan Gołaszewski. Wykonano także dwa witraże w prezbiterium i 21-głosowe organy. Od 1974 roku kościół jest ogrzewany.

Od roku 1992 do roku 2002 proboszczem był ks. Kazimierz Kowalski. Podjęte wtedy inwestycje to budowa kościoła w Rogozinie w stanie surowym oraz w kościele parafialnym wymiana mebli w zakrystii i założenie marmurowej podłogi w prezbiterium.

W roku 2002 proboszczem został ks. Ryszard Paradowski, który dokończył budowę kościoła w Rogozinie, zajmując się wyposażeniem jego wnętrza (podłoga marmurowa, prezbiterium, oświetlenie i malowanie). Na kościele parafialnym dokonano wymiany blachy na wieży kościoła. Wykonano nowe nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Dokonano także renowacji malowania kościoła. Odnowiono dwa witraże w prezbiterium i dwa obrazy. Przeprowadzono również uszczelnienie dachu. Kościół parafialny stał się miejscem kultu św. Joanny Beretta Molla po sprowadzeniu jej relikwii i wybudowaniu bocznego ołtarza ku jej czci.

Na cmentarzu parafialnym zostały wykonane w 1/3 alejki z polbruku oraz wykonano nowe ogrodzenie cmentarza od strony ul. Leszczynowej. Dokonano również renowacji głównej bramy i furtek.

W 2016 roku została ukończona budowa nowego domu parafialnego, gdzie oprócz mieszkań dla księży, kancelarii, znajdują się również sale spotkań dla grup parafialnych. W 2017 roku został wykonany z granitu nowy chodnik procesyjny wokół kościoła. W 2018 roku wykonano w ½ nowe ogrodzenie wokół kościoła. Na rok 2019 głównymi inwestycjami będzie wykonanie II części ogrodzenia wokół kościoła oraz iluminacji kościoła, którą sfinansuje Miasto Płock w ramach budżetu obywatelskiego. Na rok 2019 przewidziany jest nowy ołtarz w kościele – tryptyk: Jezus Miłosierny, św. Jan Paweł II oraz św. Faustyna. Zaplanowana jest też przebudowa ołtarza Matki Bożej z umieszczeniem obrazu Matki Bożej, który był w głównym ołtarzu starego drewnianego kościoła parafialnego.

 

Dodatkowe informacje