Jerycho Różańcowe

 

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

 

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

 

Nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

1)    Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata. 

2)     O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła. 

3)     Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli. 

4)     O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.  

5)    O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu. 

6)    O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny. 

 

Obietnice dane przez Maryję bł. Alanowi de la Roche

(znany w historii apostoł różańca świętego i założyciel Bractw Różańcowych bł. Alan de la Roche miał otrzymać obietnice przekazane w tradycji Zakonu dominikańskiego)

 

1.  Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2.  Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3.  Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4.  Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5.  Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

6.  Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

7.  Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8.  Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9.  Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

10.  Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11.  Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

12.  Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13.  Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

14.  Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15.  Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

Dodatkowe informacje