Anioł Jej powiedział:

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego;

dlatego Święte, które się narodzi,

będzie nazwane Synem Bożym”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani Parafianie

oraz wszyscy Goście i Sympatycy naszej Parafii i naszego kościoła,

Za sprawą Ducha Świętego Odwieczne Słowo stało się ciałem. Przez to Bóg stał się bliski człowiekowi – obecny tu i teraz. Życzę - wraz z Kapłanami, którzy posługują razem ze mną - aby tajemnica Wcielenia Syna Bożego, opromieniona mocą Paraklesa, ożywiała naszą wiarę, a w sercach zagościła prawdziwa miłość wobec każdego człowieka.

Rok 2018 jest Rokiem Świętego Stanisława Kostki. Niech więc nam wszystkim towarzyszy jego wstawiennictwo, a Jego dewiza życia „Ad maiora natus sum” (Do wyższych rzeczy jestem zrodzony), stanie się również naszą dewizą w radościach i trudach życia codziennego.

W intencji Parafian, Gości i Sympatyków Parafii i kościoła zostanie odprawiona msza święta zwana Pasterką.

Głębokiego przeżycia Świąt

Ksiądz Ryszard Paradowski

Proboszcz

Dodatkowe informacje