Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie,

lecz biada Ci, jeśli nie narodzi się w Tobie.

 

 

 

 

 

 

 

Kochani Parafianie, Goście i Sympatycy,

Dany nam kolejny raz przeżywać święta Bożego Narodzenia, które świadczą o wielkiej miłości Boga do człowieka: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał”.

            Tenże Bóg chce rodzić się w nas, aby wnosić prawdziwą radość, prawdziwy pokój i prawdziwe szczęście w nasze codzienne życie. Życzę więc, abyśmy wszyscy stali się Betlejem -  miejscem coraz pełniejszego rodzenia się Boga w nas, a przez nas w każdym spotkanym człowieku.

Błogosławionych – Bożych Świąt dla Wszystkich

Z modlitwą przy żłóbku betlejemskim

Ksiądz Ryszard Paradowski

Proboszcz

 

Dodatkowe informacje