Plan wizyty na dni 29 grudnia 2016 r. - 3 stycznia 2017 r.

 

Czwartek  29 grudnia 2016 r.

Od godziny 8.30 Nowe Boryszewo od Budmatu ulica Boryszewska – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.30 Nowe Boryszewo od Stróżewka do Budmatu – drugi Ksiądz.

Od godziny 8.30 Nowe Boryszewo od Pieczarkarni w stronę Nowego Gulczewa (na zakończenie osiedle domków jednorodzinnych przy szosie w stronę Rogozina)  – trzeci Ksiądz.

Piątek 30 grudnia 2016 r.

Od godziny 8.30 Cekanowo ulica Mazowiecka i część ulicy Królewskiej – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.30 Cekanowo od ulicy Lazurowej, ulica Książęca, Zamkowa i pozostała część Królewskiej – dwóch Księży.

Od godziny 15.30 Cekanowo ulice odchodzące od ulicy Stokrotki w stronę ulicy Królewskiej – jeden ksiądz.

Od godziny 15.30 Cekanowo ulica Płocka, Myśliwska, Świętego Huberta, Świętego Alberta, Północna i Ceglana – dwóch Księży (jeden Ksiądz od ulicy Płockiej, drugi Ksiądz od ulicy Północnej).

Sobota 31 grudnia 2016 r.

Od godziny 8.30 Piotrowo – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.30 Mirosław i Stare Gulczewo wieś – drugi Ksiądz.

Od godziny 8.30 Stare Gulczewo działki w stronę Rogozina i Ogród Sadowniczy – trzeci Ksiądz.

Poniedziałek 2 stycznia 2017 r.

Od godziny 8.30 Rydzyno – dwóch Księży.

Od godziny 15.00 ulica Urbanowo, Odległa, Pocztowa od ulicy Odległej do Urbanowo – trzeci Ksiądz.

 

Wtorek 3 stycznia 2017 r.

Od godziny 8.30 Bielino (początek od Państwa Różańskich) – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.30 ulica Raczkowizna, Borowiczki Pieńki: ulica Słowiańska od numerów najniższych w stronę Bielina oraz ulica Zakątek i Liściasta – drugi Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska od strony Cmentarza do ulicy Wiejskiej (numery nieparzyste) i ulica Wiejska do numeru 12 – trzeci Ksiądz.

 

 

Plan wizyty na dni: 4 - 10 stycznia 2017 r.

 

Środa 4 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Łowicka i Kurpiowska – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Białowieska i Łomżyńska od numerów najniższych – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Białowieska, Łomżyńska – od numerów najwyższych i ulica Mazowiecka – trzeci z Księży.

 

Czwartek 5 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska od WTZ (od numeru 93 do 115 oraz numer 102 i 104), a także ulica Zapłotek i Żelazna – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska od Imielnicy prawa strona do ulicy Korczaka i ulica Korczaka od Harcerskiej do Szkoły (prawa strona) – drugi z Księży.

 

Sobota 7 stycznia 2017 r.

Od godziny 8.15 ulica Cedrowa i Botaniczna – jeden z Księży.

Od godziny 8.15 ulica Lipowa – drugi z Księży.

Od godziny 8.15 ulica Grabowa, Cisowa, Jesionowa 10 i Botaniczna 10 i 16 – trzeci z Księży.

 

Poniedziałek 9 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 Parcele Górne ulica Lisia od numeru 22 – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 Parcele Górne ulica Parcele od parowy – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 Parcele Górne ulica Jastrzębia od ulicy Parcele – trzeci z Księży.

 

Wtorek 10 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 Parcele Górne ulica Jaskółcza, Zajęcza, Motylowa, Świętego Huberta 18, 16, 25 i 14 i ulica Żywiczna – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 Parcele Górne ulica Żuławia – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 Parcele Górne ulica Świętego Huberta 2, 4, 6, 7, 8, ulica Drozdowa i Szpacza – trzeci z Księży.

 

PLAN KOLĘDY 11 – 17 STYCZNIA 2017 ROKU

 

Środa 11 stycznia 2017 r.

Od godziny 8.30 ulica Harcerska 100, ulica Pocztowa od 2 do 14, ulica Zarzeczna, Wójtowa, Flisacka i Korczaka numery nieparzyste od 27 do 1 – jeden z Księży.

Od godziny 8.30 ulica Pocztowa od 16 do 24, Powiśle, Podwale, Roztocze i Rybna – drugi z Księży.

Od godziny 8.30 ulica Grabówka od 76 do 84, Gmury od numerów najwyższych, ulica Zgodna i Korczaka od numeru 31 do 33 i od numeru 36 do 44 (oprócz ulicy Małopolskiej) – trzeci z Księży.

Czwartek 12 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Małopolska od numerów najniższych – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Korczaka 18, 16, 14, 12, ulica Podlaska od numerów najniższych – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Lubuska, Bałtycka i Chełmińska – trzeci z Księży.

Piątek 13 stycznia 2017 r.

Od godziny 13.00 ulica Korczaka 32, 30, 28 i 22, ulica Żuławska numery nieparzyste od najniższych do ulicy Mazurskiej i ulica Mazurska – jeden z Księży.

Od godziny 13.00 ulica Żuławska numery parzyste od najniższych oraz numery nieparzyste od ulicy Mazurskiej do numerów najwyższych – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Borowicka 7, 7a i 7b – trzeci z Księży.

Sobota 14 stycznia 2017 r.

Od godziny 8.30 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery nieparzyste od 1 do 21 i wszystkie odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej (w następującym porządku: ulica Szlachecka 1, 7, 5, ulica Czarnieckiego 29, 27, 32, 25, 28, 26, 15, 24, 20, 14, 9, 12, 10, 5, 8, 4, 6, 1, 23, ulica Podbipięty 3, ulica Wiśniowieckiego 41, 4 i 8 i ulica Szlachecka 9, 11, 17, 19, 21, Podbipięty 18, Wiśniowieckiego 23, 21, 30, 32, 17, 26, 24, 20, 18, 15, 19, 34) – jeden z Księży.

Od godziny 8.30 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery nieparzyste od 23 do 43 i wszystkie odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej (w następującym porządku: ulica Szlachecka 23, ulica Bohuna 11a, 12, 8, 11, 10, 9, 6, 7, 4, 4a, 2, 3, 3a, 1, ulica Sobieskiego 26, 22, 15, 20, 18, 8, 9, 6, 7, 5, 4, 2, 3, ulica Podbipięty 23, 32, 21, 36, 27, 38, 40, 29, ulica Heleny 4, ulica Sobieskiego 2 i 1, ulica Szlachecka 29, 27, 25, 31, 27, 33, 35, ulica Heleny 1, i ulica Szlachecka 37, 41, 41a, 43, 43a) – drugi z Księży.

Od godziny 8.30 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery nieparzyste od 57 do 47 i wszystkie odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej (w następującym porządku: ulica Szlachecka 49, 51, ulica Husarska 8a, 8, 10, 12, 9, 13, 14, 18, ulica Przesmyk 22, 19 i 25, ulica Chmielowa 3, 5, 5a, 13, 19, Sarmacka 2, 4, 12, 16, Podbipięty 47, 64, 84, Senatorska 26, 24, 22, 20, 16, Zbrojowa 7, 11, 15, Podbipięty 35, Stepowa 19, 21, 25, 24, 20, 18, 16, 15, Szlachecka 47, Stepowa 14, 52, 65, 63, 50, 61a, 61, 59, Podbipięty 52, Stepowa 57, 40, 55, 51, 36, 43, 39, 26, 31a, 31,ulica Kamienna 2, Husarska 6, Szlachecka 55, 57) – trzeci z Księży.

Poniedziałek 16 stycznia 2017 r.

Od godziny 14.00 ulica Basenowa, Borowicka 10, 12, 13, 17 i 19, ulica Wiejska 42 i 38 oraz ulica Zakole – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 Parcele Dolne ulica Liściasta od Państwa Jabłońskich w stronę ulicy Parcele, ulica Parcele 3, 5, 7 i ulica Borowicka od numeru 76 do 60 oraz od numeru 67 do 57 – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Podgórze od Państwa Pawlak w stronę ulicy Parcele  – trzeci z Księży.

Wtorek 17 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska 117, 119, 121 i 125 – dwóch Księży.

Od godziny 14.00 ulica Ks. Skierkowskiego i Kaszubska – trzeci z Księży.

 

 

PLAN KOLĘDY 18 – 24 STYCZNIA 2017 ROKU

 

Środa 18 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Morelowa 32, 25, 23, 22, ulica Porzeczkowa oraz ulica Brzoskwiniowa – dwóch Księży.

Czwartek 19 stycznia 2017 r.

Od godziny 13.00 ulica Kujawska, Śląska, Pomorska i Warmińska – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Miedziana, Mokra i Nowa – dwóch Księży.

Piątek 20 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Borowicka 1, 3, 3a, 5, 2 i 4 – jeden z Księży.

Od godziny 10.00 ulica Wierzbowa, Sarnia i Wilcza – drugi z Księży.

Od godziny 13.00 ulica Harcerska od numeru 79 do 85, ulica Złota, Piaski i Młyńska – trzeci z Księży.

Sobota 21 stycznia 2017 r.

Od godziny 8.30 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery parzyste od 2 do 32 i wszystkie odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej do ulicy Zagłoby (w następującym porządku: ulica Szlachecka 2, 4, 6, 8, ulica Wołodyjowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, ulica Szlachecka 10, ulica Hetmańska 1, 5, 6, ulica Szlachecka od 16 do 32, ulica Bohuna 13, 14, 16 a, 16b, 18, 20, ulica Kmicica 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 1a, 2, ulica Skrzetuskiego 10, 14, 16) – jeden z Księży.

Od godziny 8.30 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery parzyste od 78 do 36 i wszystkie odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej do ulicy Zagłoby (w następującym porządku: ulica Szlachecka 78, Stepowa 11a, 11, 12, 7, Kmicica 58, 51, 56, 49, 54, 47, 45, 50, 43, 48, 41, 39, 44, 37, 40, 38, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 21, 22, 23, 19, 18, 16, 17, 14 i 15, ulica Szlachecka od 36 do 70) – drugi z Księży.

Od godziny 8.30 Nowe Gulczewo ulica Zagłoby od numeru 59 do 1 i od 54 do najniższych i wszystkie odchodzące od tej części ulicy Zagłoby do ulicy Rogozińskiej (w następującym porządku: ulica Zagłoby 54, 52, 59, 50, 57, 48, 51, 46, 47, ulica Rzędziana: 1, 2, 3, 5, 4, 8, ulica Basztowa 10, 8, 10a, 8a, 4a, 4, 2, 14, 12, ulica Zagłoby 41, 39, 42, 40, 38, 35, 33, 31, 36, 29, 27, 32, 30, 23, 21, 28, 19, 17, 15, 13, 16, 11, 9, 7, 5, 10,  Basztowa 44, Zagłoby 12, Basztowa 63, Zagłoby 4, 3, 1a, 1) – trzeci z Księży.

Poniedziałek 23 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Sielska od numerów najniższych – dwóch Księży (jeden numery parzyste, drugi nieparzyste).

Od godziny 15.00 ulica Pocztowa 13, 11, 9, 7 – trzeci z Księży.

Wtorek 24 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Skrajna – trzech Księży.

 

 

PLAN KOLĘDY 25 – 28 STYCZNIA 2017 ROKU

 

Środa 25 stycznia 2017 r.

Od godziny 8.30 Borowiczki Pieńki ulica Piastowska od Liszyna do numeru 70 (po obydwu stronach) i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy Piastowskiej, łącznie z ulicą Wspólną – jeden z Księży.

Od godziny 8.30 Borowiczki Pieńki ulica Piastowska od numeru 68 do numeru 42 (po obydwu stronach) i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy Piastowskiej – drugi z Księży.

Od godziny 8.30 Borowiczki Pieńki ulica Międzylas, Głęboka, Kupiecka, ulica Piastowska od numeru 40 do numeru 20 (po obydwu stronach) i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy Piastowskiej tj. ulica Boczna, Gajowa, Pszczela – trzeci z Księży.

Czwartek 26 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Chmielna i Poziomkowa – dwóch Księży, jeden od numeru Chmielna 1, drugi od numeru Chmielna 50.

Od godziny 15.00 ulica Łamana od Lokalnej do Skrajnej wraz z ulicą Morelową 16 – trzeci z Księży.

Piątek 27 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 Borowiczki Pieńki ulica Piastowska od numerów najniższych po obydwu stronach do numeru 18, łącznie z ulicą Łąkową – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Widna i ulica Morelowa 2 – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Czereśniowa, Jabłoni i Wiśniowa – trzeci z Księży.

Sobota 28 stycznia 2017 r.

Od 8.30 Nowe Gulczewo ulica Chocimska 2, 2a, 4, 5, Szlachecka 93, 91, 87, 85, 83, Ketlinga 11, 13, Zagłoby 102, 91, Rycerska 17, 13, 15, 11, Zagłoby 80a, 80, 78, 78a, 76, 74, 74a, 72, 70, 75, 73, 71, 69, Hajduczka 9 i 5, Zagłoby 65, 63, Senatorska 8, 2, 1, Stepowa 2, 4, 6 – jeden z Księży.

Od 8.30 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka 130, Chocimska 6, 8, Szlachecka 126, 120, 118, Ruciana 11, 11a, Szlachecka 112, 110, 110a, 108, 104, 102, 102a, 102b, 104a, 100, 98, Husarska 4, 2, 1, 3, Ukryta 2, 4, 6, 8, 7, Szlachecka 96, 94, 92, 88, 86, 86a, 86b, 84, Senatorska 12, 10, Kasztelańska 4, 6, 8, 10 – drugi z Księży.

Od 8.30 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka 81, Ketlinga 7, 5, 3, 5a, 1, 3b, 3a, Ruciana 6, 8, 7, 5a, 5, 3, 6a, 4, 1, Oleńki 6, 7, 5, 2, 3, 1, Podbipięty 84, Szlachecka 73, 69, 67, 65, 63, 61, 59, Przesmyk 12, 15, 11, 9, 5, 4, 6, 12a, 10, 2 – trzeci z Księży.

 

 

PLAN KOLĘDY 30 STYCZNIA  – 4 LUTEGO 2017 ROKU

 

Poniedziałek 30 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Wiosenna od numerów najwyższych do numeru 9 i 10 – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska 13 i ulica Kasztanowa od numerów najniższych, łącznie z ulicą Pogodną – drugi z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Leszczynowa od numerów najniższych – trzeci z Księży.

Wtorek 31 stycznia 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Orzechowa i ulica Śliwowa wraz z ulicą Morelową 2, 6, 8, 10 – trzech Księży:

  • jeden z Księży ulica Orzechowa od numerów najniższych do ulicy Morelowej,
  • drugi z Księży ulica Morelowa 2, 6, 8, 10 i ulica Orzechowa od Morelowej;
  • ulica Śliwowa od numerów najniższych i ulica Orzechowa od Śliwowej – trzeci z Księży.

Środa 1 lutego 2017 r.

Od godziny 9.00 ulica Lokalna od Wyszogrodzkiej, ulica Łamana numery 12, 10, 11, 9 i ulica Darniowa – jeden z Księży.

Od godziny 15.00 ulica Prosta – dwóch Księży (jeden od numerów najniższych, drugi od najwyższych).

 

Piątek 3 lutego 2017 r.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska od cmentarza do kościoła, ulica Wiosenna od kościoła do Majowej i ulica Majowa – jeden Ksiądz.

 

Sobota 4 lutego 2017 r.

Od godziny 8.30 ulica Grabowa, Cisowa, Jesionowa 10, Botaniczna 10, 16 – jeden z Księży.

Od godziny 8.30 ulica Kątowa od numerów najwyższych oraz ulica Łamana 8, 7, 5, 4 – drugi z Księży.

Od godziny 8.30 ulica Srebrna – trzeci z Księży.

 

 

Dodatkowe informacje