Dnia 30 grudnia 2013 roku rozpoczynamy czas wizyty duszpasterskiej. Czas naszej wspólnej modlitwy i błogosławieństwa mieszkań
i domów, czas naszych wspólnych bezpośrednich spotkań i rozmów. Jeśli dzieci i młodzież będą w szkole proszę o pozostawienie zeszytów od religii. Zwyczajem naszej Parafii na 10 minut przed rozpoczęciem kolędy bardzo prosimy o pojazdy. Wcześniej Pan Rafał będzie roznosił wodę święconą, kredę i kadzidło. Ofiary składane Panu Rafałowi przy tej okazji są jedną z form naszej wdzięczności za prace wykonywane w kościele, wokół kościoła.

Jako Proboszcz pragnę odwiedzić swoich Parafian przynajmniej raz na trzy lata. Jednak nie zawsze jest to możliwe, ponieważ plan kolędy jest układany z uwzględnieniem katechezy w szkole.

Przez czas kolędy w dni powszednie msze święte będą tylko o godzinie 7.00. Nie będzie mszy świętych wieczorowych.

Kancelaria parafialna, począwszy od dnia 28 grudnia 2013 roku, aż do zakończenia kolędy czyli do dnia 16 lutego 2014 roku, będzie czynna w dni powszednie w godzinach 7.30 – 8.00.

 

Plan wizyty duszpasterskiej na dni: 30 grudnia 2013 r. - 7 stycznia 2014 r.

 

PONIEDZIAŁEK   30 grudnia 2013 roku:

Od godziny 8.00 Cekanowo od ulicy Mazowieckiej i ulica Królewska – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.00 Cekanowo od ulicy Lazurowej, ulica Książęca, Zamkowa i Królewska – drugi Ksiądz.

Od godziny 8.00 Rydzyno – trzeci Ksiądz. 

 

CZWARTEK  2 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.00 Nowe Boryszewo od Budmatu ulica Boryszewska – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.00 Nowe Boryszewo od Stróżewka do Budmatu– drugi Ksiądz.

Od godziny 8.00 Nowe Boryszewo Pieczarkarnia, następnie od numeru 24 nad parową łącznie z nowym osiedlem domów jednorodzinnych – trzeci Ksiądz.

 

PIĄTEK 3 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.00 Stare Gulczewo przy szosie rogozińskiej oraz Ogród Sadowniczy – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.00 ulica Wierzbowa, Sarnia i Wilcza – drugi Ksiądz.

 

SOBOTA  4 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.15 ulica Lipowa - jeden Ksiądz.

Od godziny 8.15 ulica Cedrowa i Botaniczna - drugi Ksiądz.

Od godziny 8.15 ulica Grabowa i Cisowa - trzeci Ksiądz.

 

WTOREK  7 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.00 Piotrowo - jeden Ksiądz.

Od godziny 8.00 Mirosław - drugi Ksiądz.

Od godziny 15.30 ulica Basenowa, Borowicka 10, 12, 13, 17, 19, ulica Wiejska 42 i 38 i ulica Zakole - trzeci Ksiądz.

 

ŚRODA   8 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.15 Stare Golczewo (wieś) – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.15 ulica Mokra, Miedziana, Nowa (do godziny 12.00 dwóch Księży, od godziny 12.00 jeden Ksiądz).

Od godziny 15.30 Cekanowo – ulica Płocka, Myśliwska, Św. Hberta, Św. Alberta, Ceglana (numery parzyste), Wiejska, Lawendowa, Biedronki, Północna – dwóch Księży.

 

CWARTEK   9 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.15 ulica Pocztowa 16, 18, 20, 24, ulica Podwale, Roztocze, Rybna i Powiśle – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.15 ulica Grabówka numery od 84 do 76, ulica Gmury od numerów najwyższych, ulica Zgodna, Korczaka 31, 36, 38, 40, 42, 44, ulica Małopolska – drugi Ksiądz.

Od godziny 8.15 ulica Harcerska 100, ulica Pocztowa (numery parzyste od 2 do 14), ulica Zarzeczna, Wójtowa, Flisacka, Korczaka (nieparzyste od 27 do 1) – trzeci Ksiądz.

 

PIĄTEK   10 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Borowicka 2, 4, 1, 3, 3A, 5 – jeden Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Urbanowo, Odległa i Pocztowa numery od 29 do 19 – drugi Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska od WTZ (numery nieparzyste od 93 do 99), ulica Zapłotek i Żelazna – trzeci Ksiądz. 

 

SOBOTA   11 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.15 Nowe Gulczewo – ulica Szlachecka numery nieparzyste od 1 do 21 i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.15 Nowe Gulczewo – ulica Szlachecka numery nieparzyste od 23 do 43 i ulice odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej – drugi Ksiądz.

Od godziny 8.15 Nowe Gulczewo – ulica Szlachecka numery nieparzyste od 57 do 47 i ulice odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej – trzeci Ksiądz.

 

Plan wizyty duszpasterskiej na dni: 13 stycznia 2014 r. - 18 stycznia 2014 r.

 

PONIEDZIAŁEK  13 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.30 ulica Borowicka od numeru 76 do 60 i od numeru 67 do 57 -  jeden Ksiądz.

Od godziny 15.30 ulica Parcele 3, 5, 7 i ulica Liściasta - drugi Ksiądz.

 

WTOREK  14 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.30 ulica Łowicka i Kurpiowska - jeden Ksiądz.

Od godziny 15.30 ulica Białowieska i Łomżyńska - drugi Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Borowicka 7, 7a i 7b - trzeci Ksiądz.

 

ŚRODA  15 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.00 ulica Korczaka: 31, 32, 30, 28, 22, ulica Żuławska i Mazurska - do godziny 12.00 dwóch Księży, potem jeden Ksiądz.

Od godziny 14.00 ulica Harcerska od 79 do 85, ulica Złota, Piaski i Młyńska – drugi Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Księdza Śkierkowskiego od numerów najniższych i ulica Kaszubska – trzeci Ksiądz. 

 

CZWARTEK  16 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.15 Borowiczki Pieńki od Liszyna oraz od ulicy Międzylas i ulica Piastowska od numeru 26 i numeru 3 w stronę Liszyna – trzech Księży.

 

PIĄTEK 17 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.30 Bielino oraz Borowiczki Pieńki ulica Głęboka 11, 10, 9 , Iglasta 5, 3, 2, Słowiańska 33, 31, 29, 12, 8, 6, 4, 2, Zakątek od 1 do 18 oraz Liściasta od 1 do 5 – jeden Ksiądz.

Od godziny 8.30 ulica Raczkowizna oraz Borowiczki Pieńki ulica Piastowska od numeru 21 do 1, ulica Pszczela, Łąkowa i Słowiańska od ulicy Raczkowizna w stronę Bielina – drugi Ksiądz.

 

SOBOTA  18 stycznia 2014 roku:

Od godziny 8.15 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery nieparzyste od 81 do 59 i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej  - jeden Ksiądz.

Od godziny 8.15 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery nieparzyste od 91 do 83 i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej  - drugi Ksiądz.

Od godziny 8.15 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka numery parzyste od 130 do 80 i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy Szlacheckiej  - trzeci Ksiądz.

 

 

Plan wizyty duszpasterskiej na dni: 20 stycznia 2014 r. – 25 stycznia 2014 r.

 

PONIEDZIAŁEK  20 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Wiejska od numeru 10 do Harcerskiej i ulica Harcerska od Wiejskiej do cmentarza -  jeden Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Harcerska od Imielnicy (prawa strona) do ulicy Korczaka, i ulica Korczaka od Harcerskiej do szkoły (numery od 2 do 8) - drugi Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Pocztowa 13, 11, 9, ulica Harcerska 106, 104, 102 - trzeci Ksiądz.

 

WTOREK  21 stycznia 2014 roku:

Od godziny 13.00. ulica Kujawska, Śląska, Pomorska i Warmińska (początek od Kujawskiej) - jeden Ksiądz.

Od godziny 16.00 ulica Podgórze (jeden Ksiądz od ulicy Parcele, drugi Ksiądz od tzw. działek Zakładu Energetycznego).

 

ŚRODA  22 stycznia 2014 roku:

Od godziny 9.00 ulica Korczaka: 18, 14, 12, ulica Podlaska i Lubuska (do godziny 14.00 dwóch Księży, potem jeden Ksiądz).

Od godziny 15.30 ulica Harcerska 117, 119, 121, 123, 125 – dwóch Księży.

 

CZWARTEK  23 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Sielska – jeden Ksiądz od numerów najniższych, drugi od najwyższych.

Od godziny 15.00 ulica Łamana od Lokalnej do Skrajnej i ulica Morelowa 16 – trzeci Ksiądz.

 

PIĄTEK 24 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Morelowa 25 i 22 i ulica Porzeczkowa – jeden Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Brzoskwiniowa – drugi Ksiądz.

 

SOBOTA  25 stycznia 2014 roku:

Od godziny 9.00 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka od numeru 2 (wraz z ulicą Skrzetuskiego i Wołodyjowskiego) do numeru 32 i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy do ulicy Zagłoby  - jeden Ksiądz.

Od godziny 9.00 Nowe Gulczewo ulica Szlachecka od numeru 78 do 34 i wszystkie ulice odchodzące od tej części ulicy do ulicy Zagłoby - drugi Ksiądz.

Od godziny 9.00 Nowe Gulczewo ulica Zagłoby od numeru najwyższego (m.in. 80, 76, 70, 73, 65, 52; ulica Rycerska 11, Hajduczka 5) do numeru najniższego i wszystkie ulice odchodzące od niej w stronę ulicy Rogozińskiej  - trzeci Ksiądz.

 

 

Plan wizyty duszpasterskiej na dni: 27 stycznia – 1 lutego 2014 r.

 

PONIEDZIAŁEK  27 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Borowicka 7, 7a, 7b -  jeden Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Kątowa – jeden Ksiądz od numerów najniższych, drugi Ksiądz od numerów najwyższych.

 

WTOREK  28 stycznia 2014 roku:

Od godziny 10.00 ulica Lokalna od Wyszogrodzkiej i ulica Darniowa- jeden Ksiądz.

Od godziny 16.00 ulica Srebrna - jeden Ksiądz od numerów najniższych, drugi Ksiądz od numerów najwyższych.

 

ŚRODA  29 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.30 ulica Chmielna - jeden Ksiądz od numerów najniższych, drugi Ksiądz od numerów najwyższych i ulica Poziomkowa.

 

CZWARTEK  30 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Skrajna – trzech Księży (jeden Ksiądz od ulicy Wyszogrodzkiej, drugi Ksiądz od tzw. żwirowni, trzeci Ksiądz od Państwa Szelkowskich w stronę ulicy Wyszogrodzkiej.

 

PIĄTEK 31 stycznia 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Kasztanowa od numerów najniższych – jeden Ksiądz.

Od godziny 15.00 ulica Leszczynowa od numerów najniższych – drugi Ksiądz.

 

SOBOTA  1 lutego 2014 roku:

Od godziny 9.00 Parcele Górne: ulica Lisia, Parcele, Świętego Huberta numery 2, 4, 6, 8, 5, 7 - jeden Ksiądz.

Od godziny 9.00 Parcele Górne: ulica Jastrzębia, Szpacza i Drozdowa - drugi Ksiądz.

Od godziny 9.00 Parcele Górne: ulica Jaskółcza, Zajęcza, Motylowa, Świętego Huberta numery: 25, 19, 18, Żywiczna i Żurawia - trzeci Ksiądz.

 

 

Plan wizyty duszpasterskiej na dni: 3 lutego – 8 lutego 2014 r.

 

PONIEDZIAŁEK  3 lutego 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Prosta - dwóch Księży od ulicy Sielskiej: jeden Ksiądz - numery parzyste, drugi Ksiądz - nieparzyste. Trzeci Ksiądz od ulicy Kątowej, numery parzyste i nieparzyste.

 

WTOREK  4 lutego 2014 roku:

Od godziny 15.30 ulica Orzechowa od numeru 1 wraz z Morelową numer 6, 8, 10 - jeden Ksiądz.

Od godziny 15.30 ulica Śliwowa od numerów najniższych i ulica Orzechowa od Śliwowej – drugi Ksiądz.

Od godziny 15.30 ulica Orzechowa od numeru 41 w stronę ulicy Morelowej – trzeci Ksiądz.

 

ŚRODA  5 lutego 2014 roku:

Od godziny 16.00 ulica Jabłoni - jeden Ksiądz

Od godziny 16.00 ulica Wiśniowa - drugi Ksiądz.

 

CZWARTEK  6 lutego 2014 roku:

Od godziny 15.00 ulica Widna od numerów najwyższych, ulica Morelowa numer 2 i 1 oraz ulica Czereśniowa – jeden Ksiądz.

SOBOTA  8 lutego 2014 roku:

Od godziny 9.00 ulica Lubuska i Podlaska od numerów najwyższych oraz ulica Korczaka 18, 14, 12 – jeden Ksiądz.

Od godziny 9.00 ulica Wiosenna od Słupna do numeru 9 i 10 i ulica Pogodna – drugi Ksiądz.

Od godziny 9.00 ulica Harcerska od cmentarza do kościoła, ulica Wiosenna od Harcerskiej do Majowej i ulica Majowa – trzeci Ksiądz.

Dodatkowe informacje